Zondag 7 augustus

Jó Nápot, Vol goede moed begonnen we aan het ontbijt, maar halverwege was bijna de helft verdwenen. Er waren mensen geveld door een eendaagse buikgriep.
Na het ontbijt hebben we een dienst van ds. Molnár bijgewoond. De preek was uit Romeinen 15: 5,6. Ondanks de taalbarrière was het fijn om de dienst bij te wonen. We hebben de kerkgangers nog toegezongen uit psalm 84: 3,6 en een woord van dank uitgesproken.
’s Middags hebben we een Nederlandstalige preek gehad van ds. Lörincz. Die preek ging over Romeinen 12: 1,2.
’s Avonds hebben we twee ‘poor families’ (armen) bezocht, pakketten gegeven en met hen gebeden, waar ze zeer dankbaar voor waren.
Het waren indrukwekkende momenten.
Weer thuis zijn we optijd naar bed gegaan zodat we de werkweek weer fris en fruitig konden beginnen. 

Johan & Co