Zaterdag 13 augustus

Beste lezers/ gemeenteleden en belangstellenden, 

Dit is het laatste verslag van de werkvakantie 2011.
Vandaag zijn wij als overige groep terug gekomen uit Marosbogàt. We hebben de reis als groep samen met familieleden afgesloten in de kerkzaal, met schriftlezing en dankgebed door ds. Mulder.
Na géén of een korte nachtrust zijn we om 1.30 uur met de bus weggebracht door Karoly en Eszter naar de luchthaven in Cluj. Rond 6 uur zijn we gaan vliegen, de ene helft van de groep met een korte tussenstop in Boedapest, de jongensgroep met een tussenstop van 7 uur via Boekarest. In Boekarest hebben de 5 jongens de wachttijd overbrugt met een sightseeing door de stad, onder leiding van een gids, een dochter van een predikant uit deze stad.
Alle vluchten zijn beide keren goed verlopen. 

We mogen als deelnemers terugzien op een bijzondere mooie reis en verblijf. De projecten van dit jaar zijn allemaal afgerond en zowel Eszter als de kinderen zijn heel blij met het resultaat. We hebben veel werk mogen verzetten en dat alles in een goede sfeer. Opnieuw hebben we veel indrukken opgedaan, vooral de leefomstandigheden van de arme gezinnen maken diepe indruk. 

Nadat er in het weekend enkele deelnemers ziek waren, mocht er herstel volgen en in de loop van de week kon het werk door iedereen en als groep weer worden opgepakt en afgerond.
Een ieder die met ons meegeleefd heeft in de achterliggende tijd, zijn wij zeer dankbaar. Vooral ook een woord van dank aan onze predikant, ds. Mulder die bereid was om deze werkvakantie met ons te openen en te sluiten. 

Ons werk van deze zomer zit erop, we hebben het weeshuis, de kinderen, arme gezinnen en vele moeilijke situaties achter ons gelaten, maar wel meegenomen in onze gedachten. De situatie waarin medechristenen verkeren in Hongaarse gedeelte van Roemenie blijft onze aandacht vragen. Mogen wij u ook vragen om blijvend met ons mee te leven en te steunen, zodat wij het werk kunnen voortzetten.