Woorden van dank…

Beste familie, vrienden, kennissen en belangstellenden,

De werkvakantie 2015 is weer voorbij. Vele mooie gebeurtenissen blijven in onze herinnering. Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor het meeleven en gebed.

We hebben in deze twee weken veel gezien, gedaan en indrukwekkende dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld bij de maaltijd in de nieuwe gemeente van ds. I. Zold in Satu Nou. De enorme betrokkenheid en gastvrijheid werd gevoeld. Ook wij kunnen hier iets van leren.

Er is ontzettend veel werk verricht door de deelnemers aan de verschillende projecten. Ondanks de soms extreme hitte werd er van ’s morgens vroeg tot het eind van de middag hard en enthousiast gewerkt. De motivatie van de deelnemers was hartverwarmend. Wij als leiding (en bestuur) zijn hier zeer dankbaar voor.

Ondanks dat we elkaar voor de werkvakantie niet of nauwelijks kenden was de sfeer en teamspirit geweldig. We hebben veel gelachen met elkaar. Daarnaast verliepen de Bijbelstudies in een goede en open sfeer waardoor er mooie en diepgaande gesprekken op gang kwamen. Ook de onderlinge gesprekken tijdens het werk of de lunch gaven een grote meerwaarde aan deze vakantie. We hopen dat de Heere er Zijn zegen over wil geven.

Langs deze weg willen we Fulop Ilona, Jozsef en Istvan en andere medewerkers van het ouderenhuis Casa Diaconala hartelijk danken voor alles wat zij in deze periode voor ons betekend hebben.

De deelnemers en staf van de werkgroep Houten willen we vanaf deze plaats hartelijk dank zeggen voor de voorbereidende werkzaamheden die zijn gedaan in de tuin.

Tenslotte willen wij de Heere dankzeggen voor alle goede zegeningen die Hij ons heeft gegeven. Wat kan er veel gebeuren tijdens zo’n werkvakantie! Hij heeft ons bewaard op de weg, door de lucht en tijdens de werkzaamheden. Hem zij de eer en de lof en de heerlijkheid.

Nogmaals dank aan een ieder die op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen aan deze werkvakantie.

Een hartelijke groet van de leiding,

Bert, Jaap, Marco, Martin, Pieter en Gerco

P.S. Wij willen iedereen hartelijk uitnodigen voor de Hongaarse avond op D.V. vrijdag 30 oktober in Rhenen. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk via deze site.

3 reacties op “Woorden van dank…”

  1. Beste Roemenië -gangers,
    Waarschijnlijk vol van herinneringen, weer lekker thuis. Het heimwee gevoel zal ook al wel opkomen. Fijn dat het voorspoedig is verlopen. Wij zien nu al uit naar jullie presentatie op dv 30 oktober. Hgr Bertine, Henrik en kids

  2. Het was geweldig! Echt een vakantie om nooit te vergeten.. 🙂 Iedereen bedankt voor de gezelligheid, goede gesprekken, enthousiasme, onvermoeide inzet en ga zo maar door!

  3. Wat ziet het er goed uit! Wat fijn dat jullie dit allemaal hebben willen en kunnen doen, ook namens ons als achterblijvers. Hartelijk dank! Een positieve ervaring voor de mensen in Roemenië en zoals ik begrijp ook voor jullie. Iedereen weer veilig thuis, zoveel reden tot dankbaarheid.