Vrije dag in de Karpaten

Beste thuisfront en andere belangstellenden,

 

Pech onderweg

Om half 9 werden we opgehaald bij de kerk. De dag begon met pech onderweg. Vlak voor Beregszász bleek de bus niet meer goed te kunnen schakelen. Een andere buschauffeur kwam toen met z’n BMW naar ons toe. Hij bracht ons naar een terras en trakteerde ons op een speciale limonade of een colaatje. Omdat we niet op de reparatie van de bus konden wachten, hebben we eerst gewinkeld in Beregszász.

 

Markt

Een aantal mensen uit de groep heeft met ds. Pal door Beregszász gelopen. Hij heeft wat souvenirwinkeltjes, de markt en de kerk laten zien. Het was mooi om over de markt te lopen. Er zijn veel kleine winkeltjes, dicht tegen elkaar aan en kriskras door elkaar. Je kunt er werkelijk van alles kopen, van schoenen tot kippenklauwen. Groente en fruit wordt vooral in een grote hal verkocht. Daar staan heel veel mensen hun eigen fruit en/of groente te verkopen. Daar hebben we kennis gemaakt met de broer van ds. Pal. Hij verkoopt onder andere de tomaten en paprika’s die ds. Pal samen met zijn familie teelt.

 

Afscheiding van Hongaarse Reformatie Kerk

Bijzonder waardevol was het bezoek aan de Hongaarse Reformatie Kerk van Beregszász. Het is één van de grootste Hongaarse Reformatie Kerken in Oekraïne. De dienst op zondag wordt bezocht door ongeveer 500 mensen. Ds. Pal is daar 3 jaar dominee geweest, van 2003 tot 2006. In 2006 heeft ds. Pal zich van die kerk moeten afscheiden. Wij vinden het belangrijk om jullie te laten weten hoe dat is gegaan.

In die kerk was ds. Pal de tweede dominee; hij werkte samen met een andere dominee. Hij ontdekte verschillende misstanden in de kerk. Als er avondmaal werd gehouden, kwamen er veel mensen van buiten de gemeente naar de kerk om ook aan het avondmaal deel te nemen, terwijl ze anders nooit naar de kerk gingen. Iets vergelijkbaars gold voor de doop: onkerkelijke mensen kwamen één keer naar de kerk om hun kind te dopen, terwijl ze niet de minste moeite wilden doen om hun kind naar Gods Woord op te voeden. Verder weken de ouderlingen af van de waarheid van Gods Woord. Ook werd er niet gewaarschuwd tegen publieke zonden. Tot slot werden ook vrouwen tot het predikambt toegelaten. Dit alles was voor een aantal mensen (waaronder ds. Pal) genoeg reden om de kerk te reformeren. Dit werd echter verhinderd. Als deze reformaties zouden worden doorgevoerd, zou de kerk geen geldelijke steun meer krijgen van een aantal West-Europese kerken. De hoofddominee gaf ds. Pal twee opties: óf aanpassen en erover zwijgen, óf de kerk verlaten. Dat eerste was niet mogelijk en daarom heeft ds. Pal de plaatselijke gemeente verlaten. Daarna is hij uit het kerkverband gezet. Verder gaf hij godsdienstles op een reformatorische school, maar daar is hij ook weggestuurd. Ook Lajos (gastheer van Leo, Geurt, Pieter, Henk) is van die school weggestuurd. Zij waren dus vrij plotseling werkeloos. Ds. Pal is toen een groentekwekerij begonnen. Een paar weken nadat hij is ontslagen als dominee, is hij (op aandrang) weer begonnen met preken. Zijn (huis)gemeente bestaat op dit moment uit 10 leden en 10 kinderen. Die periode is voor hem een zeer moeilijke tijd geweest. Toch zegt de Heere Jezus in Matth. 5: “Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.” Zelf noemde ds. Pal twee Bijbelteksten die hem in die periode tot grote troost zijn geweest. Jer. 29: “Want Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.” Luk. 12: “Vrees niet, gij klein kuddeken; want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven.” Het is precies deze achtergrond die het project voor ons zeer waardevol maakt.

 

Baden in rivier

Terug naar ons dagprogramma. Na twee uur shoppen was de bus gelukkig weer gerepareerd. We zijn toen doorgereden naar een ander stadje. Daar hebben we de van huis meegebrachte lunch genuttigd bij een kasteel op een heuvel/berg. De bus werd beneden geparkeerd en met de benenwagen werden we naar boven gebracht.

Na de lunch zijn we verder gereden. Onze eerste stop was bij een (ondiepe) rivier. Daar hebben we heerlijk pootje gebaad. Na het midden van de rivier was er een vrij sterke stroming. Toch waagden een aantal zich naar de overkant. Een tweetal (Jan en Harold) heeft nog gezwommen.

 

Mooi uitzicht

De volgende stop was op ruim 900 meter hoogte. Na een korte wandeling kwamen we bij een monument ter herinnering aan het ontstaan van Hongarije. Vanaf dat punt was een prachtig uitzicht. Dat was een perfecte plek voor een aantal fotoshoots. De heren, de dames en de staf werden gefotografeerd.

 

Terugweg

Op de terugweg zijn we nog gestopt bij een hangbrug over een rivier. Een aantal heren probeerde die brug als een schommel in beweging te brengen, wat tot schrik van een aantal dames behoorlijk goed lukte. Verder kwamen we nog één koe tegen die precies midden op de weg liep, over de witte strepen. Zo kon het verkeer aan beide kanten passeren! In Beregszász hebben we afscheid genomen van ds. Pal. Hij werd bedankt met een applaus en een geldelijke gift. Dat laatste wilde hij echter absoluut niet aannemen; het geld moesten wij maar in de zondagse collecte doen.

 

De week werd op een goede manier afgesloten door Nicoline met zingen, een dagboekstukje en gebed. Ook deed ze een korte evaluatie van de afgelopen week.

 

Leuke gebeurtenis perzikenlucht

De volgende stop was op een plek met een prachtig uitzicht. Daar hebben we wat perziken gegeten. Jan, Geurt en Henk zijn daar nog een steile helling afgegaan. Een poging om perziken uit te delen, liep wat minder gelukkig af. Een perzik die naar beneden werd gegooid, werd door Jan opgevangen, maar spatte uit elkaar en belandde toen in het gezicht en op het shirt van Henk. Vandaag geen zweetlucht, maar perzikenlucht!

Een hartelijke groet,

(Oom) Leo en Henk

 

 

Één reactie op “Vrije dag in de Karpaten”

  1. Beste allemaal,
    Lezen elke dag met veel belangstelling jullie verslag. Staan niet alleen verbaasd over jullie kunde en niet te vergeten de werkkracht die jullie betonen bij het uitvoeren van dit project maar ook over de wijze waarop jullie worden onthaald door zo’n kleine gemeente. Vooral nadat we het bovenstaande hebben gelezen over datgene wat deze dominee heeft meegemaakt. Het verheugt ons dat jullie de kracht hebben ontvangen om dit werk te mogen en te kunnen doen. We wensen jullie ook in het verdere Gods zegen toe en hopen jullie weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten. Wil ook de dominee de hartelijke groeten overbrengen en Gods zegen toewensen
    Hartelijke groeten aan allemaal van
    Schoonvader ((opa) en schoonmoeder (oma) Schouten