Een warme zondag…

We hebben ’s ochtends de dienst bezocht în Satu Nou van dominee I. Zöld.

Het was een hele mooie dienst, waar we veel gezongen hebben, ook in het Nederlands, de preek was in het Hongaars, het over de Farizeeër en de tollenaar. Na de dienst sprak meneer Schipaanboord de gemeente toe met een woord over de koningin van Scheba. Zij reisde meer dan 2000 kilometer onder zware omstandigheden om koning Salomo te spreken en al de raadsels van haar hart te vertellen. In de Bijbel staat dat de zij zal opstaan in het oordeel om de Joden te veroordelen omdat Jezus zo dicht bij hen was en zei niet naar Hem toekwamen. Laat dit niet een oordeel zijn maar een motivatie om Jezus te zoeken en hem de vragen van ons hart aan Hem te stellen. Dit niet te zoeken op internet of te vragen aan mensen nu wij Zijn Woord hebben en Jezus in dit Woord is, en wij Hem dus zo dicht bij hebben!

Daarna zijn we gaan eten in het Cultuurhuis van het dorp. Hier hebben we heerlijk gegeten en met elkaar gesproken, ook hebben we een heerlijke taart gehad en opgegeten waar met grote letters Samarita op stond.

Hierna zijn we naar de kerk gewandeld, die in renovatie is en we hebben daar een rondleiding van ds. I. Zöld gehad. Daarna zijn we naar huis gegaan en hebben heerlijk met elkaar gezeten en met elkaar gepraat, spelletjes gespeeld en gelezen. Rond half 8 zijn we gaan zingen en rond 8 uur kwam ds. I. Lörincs om o.a. een preek te houden.

Hier is de tekst en een samenvatting van de preek. Tekst: Spreuken 17 vers 17: Een vriend heeft te aller tijd lief; en een broeder wordt in benauwdheid geboren.

Een vriendschap ontstaat vaak in moeilijke situaties. Echte vriendschap bestaat alleen in geloof, in Christus, als we Christus als vriend hebben kunnen we ook elkaar tot vriend zijn.

Jezus is onze vriend, dat is hij geworden op het kruis van Golgotha, Hij blijft ons trouw, ondanks onze zonden, problemen en moeilijkheden. Op ons sterfbed zal Jezus ons geleiden, ook voor de rechterstoel zal Jezus, onze vriend, de Vader, bidden om ons binnen te laten in het hemels koninkrijk waar we eeuwig bij Hem zullen zijn.

Na de preek heeft hij over zijn belevenissen van het communistische tijdperk in Hongarije verteld. Zijn ouders hebben het heel zwaar gehad, zijn vader heeft meer dan 6 jaar in de gevangenis gezeten en zijn vrouw is onder grote druk gezet om van hem te scheiden, wat ze absoluut afwees. Hierdoor heeft ze het heel moeilijk gekregen en ze dacht dat ze ging sterven van de honger met haar 2 kleine kinderen. Door een wonder heeft ze een baan gekregen waardoor ze in leven konden blijven.

Hartelijke groeten van Agnes en Maurits.