Donderdag 9 augustus

Beste vrienden en bekenden,
Het laatste bericht van de werkvakantie 2012, nu weer vanuit ons thuisfront.
Na een korte nacht (hetzij binnen in bed of op een matras in de buitenlucht) zijn we om 4 uur opgestaan en 4.30 uur vertrokken naar de luchthaven. Om 6.10 uur gingen we met het eerste vliegtuig los van de startbaan en lieten we Roemenië achter ons…
De vele, goede herinneringen en ontmoetingen blijven bij ons. Ook de indrukken die wij hebben opgedaan o.a. een land met contrasten. Joszef (werkzaam bij Casa Diaconala), vertelde het gisteren nog tijdens het bezoek aan de arme gezinnen; 20 % is rijk (dat hebben we ook aan de dure auto`s in de grote stad Tirgu Mures gezien), 20% kan goed rondkomen, voor de overige geldt `it`s impossible`. Deze situatie wordt alleen maar erger. De toekomst (voor de Hongaren) in Roemenië wordt door velen erg somber ingezien.
Ook een bewoonster van Casa Diaconala, mw. Töth Ilona (88 jaar, Alzheimerpatiënt) zullen wij niet snel vergeten. De gastvrijheid van de mensen en niet te vergeten de directrice van het bejaardenhuis en straatkinderhuis, mw. Fulöp Ilona.
Na een voorspoedige terugreis, kwamen we veilig en gezond in Rhenen aan. We werden hartelijk ontvangen door de verschillende familieleden. Ouderling Schipaanboord heeft de werkvakantie met ons afgesloten. Als groep zien we terugzien op een hele mooie en fijne tijd.
Dat de zegen van de Heere op het werk mag rusten, Hij is het waard om de eer te ontvangen!
We willen hierbij iedereen uitnodigen voor de gemeenteavond op D.V. vrijdag 14 september in één van de kerkzalen, we starten met een Hongaars goulashdiner. Twee Hongaarse predikanten (een van hen is Nederlands sprekend) hopen deze avond aanwezig te zijn.
Hartelijke groet namens de werkgroep,
Henrik