Dankwoord

Beste familie, vrienden en belangstellenden,

De werkvakantie 2014 is voorbij… de herinneringen blijven echter. Wij willen u/jullie hartelijk bedanken voor het meeleven en gebed.

Vele indrukken zijn opgedaan, vooral bij het bezoeken van de arme gezinnen. Wat een tegenstelling met ons leven in Nederland!

Ook is er ontzettend veel werk verricht door de deelnemers aan de projecten. Daar zijn wij als bestuur hen heel dankbaar voor… Wat een inzet door jongeren. Iedereen heel hartelijk bedankt! We hopen dat de Heere Zijn zegen eraan wil verbinden.

Ook de onderlinge gesprekken die veelal spontaan plaats hadden, gaven een grote meerwaarde aan de vakantie. Wat leven er veel vragen. Fijn om die in Bijbels perspectief met elkaar te delen.

We hebben veel gezelligheid gehad, het was een hecht team en de sfeer was geweldig!

Ook een hartelijk dank aan de directrice (Fülöp Ilona) van het ouderenhuis Casa Diaconala en weeshuis Lydiahome.

Daarnaast een woord van dank aan de beide helpers József en Istvan en al het andere verzorgende personeel voor de goede zorgen tijdens ons verblijf.

Ook de deelnemers van de werkvakantie uit Houten die de projecten opgestart hebben: zonder jullie inzet hadden wij dit resultaat niet kunnen behalen.

Bovenal willen wij de Heere bedanken voor Zijn zorg. Geen ongelukken, ernstige ziekte of andere zaken zijn ons overkomen. Hierin mogen we Zijn bewarende hand opmerken. Hem zij de eer.

We willen hierbij ook Bert noemen. Hij was van plan om mee te gaan, maar door het overlijden van zijn moeder was dit niet mogelijk. Namens het bestuur en de groep veel sterkte bij het verwerken van dit gemis.

Met een hartelijk groet namens de staf,

Gerco, Jaap, Jennie, Jouke en Henrik.