Dagverslag 31 juli 2018

 

Goedenavond,

Hieronder per project een beknopt overzicht van de geboekte voor- of eventuele achteruitgang.

Instortingsgevaar (Sabed)

In Sabed gaan de werkzaamheden inmiddels richting een afronding. Evert Jan is begonnen met het plaatsten van plavuizen in de uitbouw. Het is de bedoeling dit werk morgen af te ronden. Daarnaast is er veel ander werk en een houten Dixi verzet:

  • Het toilet is afgerond met wc-bril en toiletrolhouder. De laatste wand is erin gezet en de deur is erin gehangen. Verder is het dak erop gezet. Vervolgens is de wc over het gat geplaatst. Deze wc is zo modern dat doortrekken niet eens meer nodig is. De inwijding heeft inmiddels plaatsgevonden;
  • Binnen zijn de muren en het plafond nog even nagelopen en gladgemaakt en een uurtje later gesausd;
  • De buitenkant van de uitbouw is afgerond met onder meer een dakgoot;
  • Het ongebruikte bouwmateriaal is weer ingeladen en terug genomen, de rommel is achtergelaten.

Moedig (Pânet)

Van onze groep is vandaag alleen Herbert in Pânet geweest, samen met de beide Istváns, de conciërges van het bejaardentehuis waar wij verblijven. Omdat daar niet zoveel meer te doen was, is alleen de oudere István gebleven om daar de badkamer te betegelen. Terzijde: wij schatten in dat ongeveer tachtig procent van de mannelijke Hongaarse bevolking István heet.

Vangnet ouderen (Gheorge-Doja)

Inmiddels ligt al het laminaat erin. Niet overal waterpas, maar dat lag voornamelijk aan de vloer die erin lag toen wij kwamen. De isolatiewerkzaamheden aan de buitenmuur zijn inmiddels afgerond. Aangezien de muren binnen verre van recht zijn, bleven er hier en daar vrij grote kieren over langs de muur. Deze zijn breder dan de plinten die nog moeten worden geplaatst. Omdat wij zelf niet het gereedschap hebben om de plinten te kunnen plaatsen, laten we (het denkwerk over de oplossing van) dit probleem bij de Hongaren liggen.

Enkele isolatieblokken moesten opnieuw worden aangebracht, doordat de specie niet gehecht had op de muur van het huis. Er zijn plastic muurpluggen aangebracht op nagenoeg alle hoekpunten van de polystyreenblokken om deze verder te fixeren. Vanwege de slechte kwaliteit van de buitenmuur had dit op veel plaatsen overigens weinig toegevoegde waarde.

Waar voor je geld (Târgu Mureş)

Er zijn twee raamkozijnen voor de tweede keer in de lak gezet. Alle muren en het plafond zijn in de voorstrijk gezet om te kunnen sauzen. ’s Middags was de voorstrijk al droog, dus er kon worden gesausd en zijn de deuren nogmaals afgelakt. In het huis heeft al met al een metamorfose plaatsgevonden: door al het wit ziet de ruimte er een stuk groter en frisser uit dan eerst. De kans is aanwezig dat Jouke morgen na afronding in extase raakt. In principe bestaat de intentie om in het dagverslag van morgen verdere rapportage over dit fenomeen niet uit te sluiten.

Aan het einde van dit verslag zullen wij, Erik en Hendrik, beiden overigens volkomen nuchter, voor zover dat überhaupt mogelijk is (taalkundig gezien), trachten een poging te ondernemen om te komen tot een afsluiting van dit relaas over onze wederwaardigheden in dit relatief verre oord, waar wij, wij schrijven het met weemoed, nog slechts twee dagen hopen te vertoeven, waarbij opgemerkt zij dat de schrijvers dezes zich door hun omgeving (lees: staflid Jouke, die deze zin, toen die nog een tiental of elf woorden korter was, nog steeds aan de magere, zelfs miezerige kant vond, met de aantekening dat miezerig in dit geval toch een wat afgezwakte benaming is, en in mindere mate Evert Jan) enigszins aangepord voelen deze (on)zin (of on-zin?) aan het papier toe te vertrouwen, wat inmiddels toch al zo’n drie kwartier in beslag neemt, tussentijdse conversaties et cetera inbegrepen, en al een breed scala aan discussies heeft opgeleverd over diverse vraagstukken, waaronder de taalkundige aanvaardbaarheid van het gebruik van pleonasmen in nietszeggende volzinnen en de meer filosofisch getinte vraag of nietszeggende volzinnen als zodanig wel bestaan, welke na publicatie van dit verslag mogelijk nog zullen worden voortgezet, in de hoop dat deze groet u aanleiding zal geven tot verdere, diepgaande conversatie.

Oosterse groeten,

Erik, Hendrik en overige Samaritanen

3 reacties op “Dagverslag 31 juli 2018”

  1. Heel herkenbaar relaas 🙂 🙂

  2. Gij uitzinnigen, wie heeft u betoverd?

  3. Wat hebben jullie in deze dagen hard gewerkt aan de verschillende projecten! Heel fijn om elke keer mee te leven en mee te genieten van jullie werk, de sfeer en het resultaat. We wensen jullie ook weer een hele goede reis naar huis!

Geef je reactie