Wat kunnen wij voor u doen?

Vanuit werkgroep Rhenen zetten wij ons in voor onze (arme) naasten in Midden- en Oost Europa. In 2009 zijn de werkvakanties gestart en deze worden jaarlijks herhaald. Vanaf februari 2022 wordt noodhulp verleend aan onze partners in Oekraïne. Naast de werkvelden in Transsylvanië (Roemenië), Transkarpatië (Oekraïne) en Oost Oekraïne is vanaf januari 2024 het werkveld uitgebreid met Zuid Roemenië en oriënteren wij ons op Moldavië.

God heeft ons de middelen gegeven om te delen, dit doen we samen met sponsors en onze achterban. De achterban wordt via mailing en nieuwsbrieven geïnformeerd over onze activiteiten, projecten en acties. Wij mogen vanuit Gods Woord dienen in de traditie van de Reformatie. De Bijbelse leer geeft verbondenheid en legt ook de verantwoordelijkheid op ons om onze naasten in Midden- en Oost Europa met woord en daad te steunen. Tegelijkertijd is het verrijkend om ervaringen uit te wisselen, broeders en zusters te ontmoeten en te leren van een andere cultuur.

De woorden uit Hebreën 13 inspireren en bemoedigen ons: 13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. 14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende. 15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. 16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen.

ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP:

Werkvakantie (huisvesting)

Sinds 2009 wordt er jaarlijks een werkvakantie met jongeren georganiseerd naar Roemenië of Oekraïne. Doel is om de levensomstandigheden te verbeteren of bepaalde werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van afbouw van een accommodatie voor ouderen, kinderen of voor een specifieke doelgroep. Naast dit praktische werk geeft het samenwerken en het samenzijn een positieve stimulans voor eenheid en gemeentezijn tussen de (Nederlandse en plaatselijke) jongeren onderling. Gemiddeld verblijf is ca. 12 dagen tijdens een werkvakantie, waarvan 2 reisdagen, 7 werkdagen en 3 ontspannende dagen. De werkzaamheden bestaan uit eenvoudige bouwactiviteiten waaronder schilderen, aanleggen elektra en verlichting, tuinaanleg, renoveren van badkamer of keuken en praktische hulp in gezinnen. Er gelden globaal gezien de volgende voorwaarden:

  • Arm gezin, wat niet rond kan komen met het beschikbare salaris
  • Lid en actief meelevend met de kerkelijke gemeente of activiteiten
  • Woning is eigendom

Heeft u binnen uw organisatie of kerkelijke gemeente arme gezinnen of alleenstaande ouderen die in aanmerking komen voor het verbeteren van de woonomstandigheden, neem dan contact met ons op. Wij hebben ongeveer ruim een jaar nodig om een project(en) voor de werkvakantie voor te bereiden.

Winterhulp

Helaas zijn er arme gezinnen en alleenstaanden die het moeilijk hebben in vooral de wintermaanden; daarin willen wij graag een lichtpuntje zijn. Daarom bieden wij winterhulp dat bestaat uit voedsel, haardhout en medicijnen. In de periode vanaf november tot en met maart is het mogelijk een vergoeding te krijgen -via onze werkgroep- zodat u vanuit uw organisaties de nodige zorg aan de genoemde doelgroep kunt verlenen. Heeft u binnen uw organisatie of kerkelijke gemeente gezinnen of alleenstaanden die hiervoor in aanmerking komen? Laat het ons weten en wij gaan -na overleg- u opnemen in ons winterhulpprogramma.

(Bijbelse) Lectuur (evangelisatie en toerusting)

Via verschillende Nederlandse organisaties wordt lectuur beschikbaar gesteld in de gewenste talen (Roemeens, Hongaars, Oekraïens etc). Deze lectuur, veelal gericht op kinderen, stellen wij beschikbaar. Het zijn Bijbelse verhalen die ondersteund worden met illustraties. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Diaconale hulp (gezinshulp)

Binnen uw organisatie of in uw kerkelijke gemeente kan het voorkomen dat een persoon of personen diaconale hulp behoeven. Bijvoorbeeld bij een ziekte, waarbij een operatie of medicijnen nodig zijn. Heeft de persoon daar zelf geen financiële middelen voor, dan zal hij of zij dit bekend maken. Heeft uw organisatie of kerkelijke gemeente ook geen oplossing voorhanden, dan kunt u een beroep op ons doen. Neem daarom (ook bij twijfel) contact met ons op. Wij gaan vertrouwelijk om met deze aanvragen, omdat dit gevoelig kan zijn; de privacy wordt zeker in acht genomen.

Noodhulp

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne (februari 2022) is deze activiteit noodgedwongen ontstaan. Er is behoefte aan de eerste, meest basale levensbehoeften. Voedsel, kleding, bedden, aggregaten, powerbanks etc. Wij zijn u daarmee van dienst. In deze omstandigheden hebben we ervaren dat God deuren opent en harten neigt.

Alle correspondentie en aanvragen graag via email naar rhenen@samarita.nl. Ook voor uw overige vragen of opmerkingen kunt u dit emailadres gebruiken.