Werkgroep Waardenburg

Wij als Werkgroep Waardenburg zijn erg gedreven om onze naasten in Roemenië en Oekraïne te helpen. Vanuit een christelijke identiteit leveren we o.a. humanitaire hulp in Oradea, Floresti, Cluj Napoca, Paleú en Tirgu-Mures en proberen we de boodschap van Gods Woord verder te verspreiden.

Ook hebben we erg goed contact met verschillende christelijke stichtingen en personen in de bovengenoemde plaatsen. Dit nauwe contact maakt het ons mogelijk om doelgericht projecten ter plaatste te ondersteunen. Deze ondersteuning bieden wij door transporten richting Roemenië en Oekraïne te organiseren met kleding, voedsel en andere basisbehoeften. Daarnaast bieden we financiële ondersteuning aan projecten in een kindertehuis, bejaardentehuis, naschoolse opvang enzovoorts. Jaarlijks brengen we een bezoek aan onze contactpersonen om inzicht te verkrijgen in de voortgang van de lopende projecten en te ontdekken waar onze hulp het hardst nodig is. Om projecten te kunnen financieren, organiseren we in Nederland activiteiten zoals een kledingbeurs, een jaarlijkse worstenactie en verkopen we het gehele jaar door ingezamelde tweedehands kleding.

De nood is hoog, dit met name in Cluj Napoca, waar de mensen onder erbarmelijke omstandigheden op een vuilnisbelt wonen. We voelen ons erg verbonden met deze mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Vanuit Gods Woord zien we het als onze plicht om deze mensen te helpen en proberen we het verschil te maken.