Werkgroep Waardenburg

Werkgroep Waardenburg wil zich inzetten voor de naasten in Roemenie, voor arme kinderen, ouderen en kwetsbare gezinnen. De nood is hoog, zeer zeker in Cluj waar de mensen onder erbarmelijke omstandigheden op een vuilnisbelt wonen.
Vanuit een christelijke identiteit leveren we humanitaire hulp in o.a Oradea, Floresti, Cluj en Tirgu-Mures.
We voelen ons verbonden met deze mensen die het zoveel minder hebben dan wij en zien dit vanuit Gods Woord als onze plicht.