Werkgroep Rhenen

Werkgroep Samarita Rhenen wil zich inzetten voor onze (arme) naasten in Roemenië. God heeft ons zowel in geestelijk, als in materieel opzicht veel gegeven. Wij mogen Gods Woord hebben en staan in de traditie van de Reformatie. Wij mogen welvaart en voorspoed hebben. In het gebied dat wij regelmatig bezoeken (voormalig Hongarije) heeft de Reformatie haar sporen nagelaten. Dat geeft verbondenheid en legt ook de verantwoordelijkheid op ons om onze verre naaste in woord en daad te steunen. Tegelijkertijd is het verrijkend om ervaringen uit te wisselen, ontmoetingen te hebben en van een andere cultuur te leren.

Sinds 2009 wordt er jaarlijks een werkvakantie met jongeren georganiseerd naar Roemenië. Naast praktische hulp geeft het samenwerken en het samenzijn een positieve stimulans voor eenheid en gemeentezijn tussen de jongeren onderling. Wij gaan gemiddeld 12 dagen op werkvakantie, waarvan 2 reisdagen, 7 werkdagen en 3 ontspannende dagen. De werkzaamheden bestaan uit bouwactiviteiten w.o. schilderen, aanleggen elektra en verlichting, tuinaanleg en praktische hulp in gezinnen.

Vanaf februari 2022 doen we noodhulp voor onze partners in Oekraïne. Naast de werkvelden in Transsylvanië (Roemenië), Transkarpatië (Oekraïne) en Oost Oekraïne is vanaf januari 2024 het werkveld uitgebreid met Zuid Roemenië en oriënteren wij ons op Moldavië.

—————–

Working group Samarita Rhenen wants to work for our (poor) neighbour in Romania. God has given us much both spiritually and materially. We may have God’s Word and stand in the tradition of the Reformation. We may have prosperity and prosperity. In the area we visit regularly (former Hungary), the Reformation has left its mark. This gives connection and also places the responsibility on us to support our distant neighbour in word and deed. At the same time, it is enriching to exchange experiences, meet and learn from another culture.

Since 2009, an annual working holiday with young people has been organised to Romania. Besides practical help, working together and being together provides a positive stimulus for unity and congregation among the young people. We go on working holidays for an average of 12 days, including 2 travel days, 7 working days and 3 relaxing days. The work consists of construction activities including painting, installing electricity and lighting, gardening and practical help in families.

From February 2022, we do emergency work for our partners in Ukraine. In addition to the work fields in Transylvania (Romania), Transcarpathia (Ukraine) and Eastern Ukraine, from January 2024 the work field has expanded to include Southern Romania and we are orienting ourselves towards Moldova.