Zaalruimten

Aan Beregújfalu (zuidwest Oekraïne) is in november 2015 een oriënterend bezoek gebracht. We bezochten verschillende kleine huisgemeenten. Het betreft vijf gemeenten. Samen wil men een centrale ontmoetingsruimte realiseren. Er is een half afgebouwde schuur die men daarvoor wil ombouwen. Deze gemeenten hebben weinig financiële draagkracht en hebben 5-10 jaar voor uitgetrokken voor de realisatie. Dit project komt in aanmerking voor de werkvakantie in de zomer van 2016. Het plan is dat de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer worden gedaan, door middel van een financieel voorschot zijn de materialen reeds ingekocht en hebben de gemeenteleden met elkaar het werk gestart (mei 2016). Een van de gemeenteleden is een bouwkundige, hij begeleid de bouwactiviteiten. De afbouw is grotendeels door deelnemers van de werkvakantie 2016 verricht.

In het voorjaar 2017 wordt het project -door de gemeenteleden- afgerond. Onder andere het verwarmingssysteem moet nog aangelegd worden en de vloerafwerking moet nog worden aangebracht.

Maak uw gift over op IBAN: NL04 RABO 0172 4969 26, o.v.v. Beregújfalu.