Geen stromend water…

Geen stromend water in de pastorie van Culpiu.
In de pastorie van de Hongaars Reformatus kerk in Culpiu is geen leidingwater. Het predikantsgezin (bestaande uit predikant met zijn vrouw en vier jonge kinderen) is aangewezen op de dorpspomp. Er zijn tweemaal pogingen ondernomen om een bron te boren, maar helaas in een verkeer bodemlaag en daardoor geen bruikbaar water.
Deze predikant preekt zondags in de woord verkondiging over het Levende in dit traditionele dorpje. Wij willen dit gezin graag voorzien van een waterbron. Naast de pastorie kan ook het verenigingsgebouw worden voorzien van dit leidingwater. Aankomende zomer hopen de deelnemers van de werkvakantie aan het werk te gaan in de pastorie.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
• de muren voorzien van een nieuwe verflaag;
• de raam- en deurkozijnen schilderen;
• vervangen van keukenblokje (momenteel bestaat dit uit slechts 2 onderkastjes en een losstaand fornuis) door een hoekkeuken. Deze keuken is ter beschikking gesteld door een Nederlandse keukenleverancier. Het betreft een hoekkeuken van ca. 3*3 meter. De keuken moet nog aangepast worden aan de situatie ter plaatse.

De bovengenoemde activiteiten en de waterbron kosten ca. € 1.500.

Naast al deze werkzaamheden -wordt er tijdens de werkvakantie- ook met de kinderen uit het dorp (evangelisatie)activiteiten gedaan.