Toerusting theologie studenten

Belangrijke momenten zijn de ontmoetingen van studenten van de Theologische universiteit te Kolozsvár (Cluj Napoca) tijdens de georganiseerde evenementen. Toerusting  (onderwerpen zoals Heidelbergse catechismus worden besproken) neemt daarbij een belangrijk plaats in. Tijdens deze ontmoetingen worden diversen belangrijke sprekers (veelal uit buitenland) uitgenodigd. Deze onkosten worden door de organisatie vergoed, alleen is er een financieel tekort waardoor deze belangrijke ontmoetingen niet meer plaats kunnen vinden.

Samarita vind dit een heel belangrijk project. De studenten hebben het nodig om straks als predikant over de noodzakelijk bagage te beschikken.