Structurele winterhulp vanaf 2010

Er is Roemenie veel armoede te vinden. We komen hele schrijnende situaties tegen. Vooral de wintermaanden (vanaf november tot april) zijn voor arme gezinnen moeilijke maanden. Dagelijks voedsel is er niet, de gezinnen zijn afhankelijk van hetgeen er in het achterliggende seizoen is geoogst, aangevuld met voedsel van hulpverleningsinstanties. De prijzen van voedsel zijn vergelijkbaar met de prijzen die wij gewend zijn.

Samarita heeft enkele jaren voedselpakketten ingezameld bij supermarkten in de regio en getransporteerd naar Roemenie. Gezien de hoge transportkosten wordt er vanaf 2013 geld ingezameld en dit wordt overgemaakt naar 2 contactpersonen in Roemenie. De contactpersonen  geven schriftelijke verantwoording van hetgeen is besteed.