Reparatie muren Reformatuskerk

Door de hoge grondwaterstand zijn de muren van de Hongaarse Reformatuskerk te Marosbogát (Bogata) aangetast Inmiddels was er een drainage rondom de kerk aangelegd. Vervolgens is de stuclaag van de muren verwijderd en is er een nieuwe stuclaag aangebracht.

Samarita heeft tijdens een werkvakantie de stuclaag van het kerkgebouw verwijderd.