Het groene hart


Doel: een gebruiksvriendelijke en toegankelijke tuin voor de bewoners van het ouderenhuis Casa Diaconala te Marosvásárhely (Tirgu Mures)

De totale tuin wordt opnieuw ingericht. Enige beplanting blijft gehandhaafd, evenals het hergebruiken van de verhardingsmaterialen.
De verhardingen in de tuin worden opnieuw herstraat, er wordt een deugdelijke fundatie aangebracht en de verhardingen worden middels betonbanden opgesloten. In de oprit worden 3 straatkolken aangebracht tbv de afwatering.
De tuin wordt opgedeeld met verschillende schaduwplekken, zodat de bewoners kunnen kiezen waar men wil gaan zitten. Eén van de terrassen wordt voorzien van een pergola voorzien van een schaduwdoek.
Ook wordt een gedeelte van een border verhoogd, zodat dit gedeelte goed te gebruiken is voor de bewoners om te tuinieren. Op verschillende plaatsen worden kleine bomen aangeplant. Dit versterkt in de tuin en vanuit het huis de groenbeleving. De zitplekken zijn zo vormgegeven dat dit ruimten zijn die een zekere mate van beslotenheid hebben.
Voor de containeropslag wordt een afgescheiden ruimte gemaakt.

Werkzaamheden:

  • Herstraten verhardingen
  • Aanbrengen afwatering
  • Schilderen houten erfafscheiding
  • Vervangen van trap/hellingbaan bij de voordeur
  • Vervangen kozijn voordeur
  • Beplantingen zoveel mogelijk handhaven

DIT PROJECT WORDT UITGEVOERD DOOR DEELNEMERS TIJDENS DE WERKVAKANTIE (HOUTEN EN WERKGROEP RHENEN) TUSSEN 7 EN 25 JULI