Renovatie kerkelijk centrum Osorhei

Mei 2018 heeft Samarita een vriendenreis georganiseerd, daarbij is o.a. een bezoek gebracht aan het kerkelijk centrum van Osorhei (nabij Oradea), de predikant heeft ons geïnformeerd over de renovatie van dit centrum en vooral de waarde aangegeven die deze renovatie heeft voor de kerkelijke activiteiten. Tijdens deze vriendenreis is er een financiële bijdrage gegeven voor dit project.

In september 2018 stuurde de predikant de volgende reactie:
`Met vreugde en dankbaarheid laten we u weten dat we een groot deel van de renovatie aan ons Kerkelijk centrum hebben uitgevoerd. Mede door jullie bijdrage is dit mogelijk geworden. Het was noodzakelijk om voor de winter het verwarmingssysteem en de raam- en deurkozijnen te vervangen, zodat in het winterseizoen de activiteiten kunnen plaatsvinden. Het centrum is nu aangenaam en comfortabel en kan gebruikt worden. Deze renovatie levert bovendien een structurele bezuiniging op, doordat we 45% op de energielasten besparen. Ook het waterleidingsysteem is vernieuwd.

Het belangrijkste doel van dit project is om een ​​aangename en bruikbare omgeving te creëren voor het missionair, diaconaal en pastoraal werk in onze gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van dit centrum voor veel activiteiten o.a. catechisatie, jeugd- en vrouwenverenigingen (20-25 kinderen, 40 vrouwen), ondersteunen van 12 arme gezinnen, jeugdkoor (20 leden) en diverse andere kerkelijke activiteiten.
We hopen de renovatie in het voorjaar van 2019 af te kunnen ronden, dit is echter afhankelijk van nieuwe giften. Wij hebben vertrouwen dat ook hierin wordt voorzien. De tweede fase, bestaat uit het isoleren van de buitenmuren, renovatie van hemelwatersysteem en een (gaar)keuken, is in zomer 2019 uitgevoerd.

We willen graag onze dankbaarheid uitspreken voor uw gebeden, steun en donatie. Hartelijk dank!`