Brood(nodige) hulp…

Brood(nodige) hulp… om de leef -en woonsituatie te verbeteren bij dit arme gezin in Valea Izvoarelor.

Een ouderpaar wat niet in staat is om hun 10 kinderen op te voeden. De kinderen (9) worden doordeweeks opgevangen in een weeshuis. De oudste zoon is 19 jaar en kan dus niet meer in het weeshuis opgevangen worden. De vader en moeder zijn gelukkig met elkaar, maar niet in staat de opvoeding ter hand te nemen; ook een betaalde baan is niet mogelijk.
De kinderen zijn de weekenden en vakanties bij hun ouders. Het gezin heeft de beschikking over twee kamers van een vrijstaande woning van een familielid. In het verleden (8 jaar geleden) is deze familie ook geholpen, maar opnieuw zijn wij gevraagd om dit gezin te ondersteunen.

Tijdens de werkvakantie wordt door de deelnemers deze woning schoongemaakt en gedeeltelijk gerenoveerd met materialen die tegen een stootje kunnen. Dit betekent dat het meubilair dat geleverd en geplaatst wordt, sterk moet zijn en vast aan de wanden of vloer bevestigd zal worden. Dit om te voorkomen dat men de inventaris voor een gering bedrag verkoopt
en zij geen meubilair meer hebben… U begrijpt; dagelijks zijn deze man en vrouw op zoek naar hun eerste levensbehoefte, BROOD!

Dit gezin is meerdere malen bezocht. Tijdens een van deze bezoeken in de winter hebben wij ons afgevraagd waarom alle pitten van het gasfornuis branden; dit bleek hun verwarming te zijn! Vroeg in het voorjaar hebben wij opnieuw een bezoek gebracht en toen zagen wij dat alle nutsvoorzieningen waren afgesloten, geen gas, geen water, geen elektriciteit! Ze hebben ons
vol trots de waterput in de tuin laten zien, wat nu hun watervoorziening was… en de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat onze sloten schoner zijn dan dit water…
Ook hier worden de muren van de kamers voorzien van muurverf en de raam- en deurkozijnen worden geschilderd.

De genoemde activiteiten en nieuw meubilair kosten ca. € 2.700.

DIT PROJECT IS IN UITVOERING VAN 7-16 JULI DOOR DEELNEMERS VAN DE WERKVAKANTIE VANUIT HOUTEN, ZIE DAGVERSLAGEN OP http://www.eskolwerkvakantie.nl/