Grootletter Bijbel

Vooral de oudere gemeenteleden hebben veelal moeite met het lezen van de Bijbel, omdat de Bijbel in kleine lettertjes is gedrukt. Vanuit de kerkenraad is besloten om deze mensen te voorzien van een Grootletter Bijbel. Totaal 125 stuks.

Omdat er binnen de gemeente veel arme families zijn en ook oudere mensen die weinig te besteden hebben, heeft de kerkenraad besloten om de Bijbels beschikbaar te stellen. Om dit mogelijk te maken, was men aan het sparen. Echter tijdens de werkvakanties is dit ter sprake gekomen en is er besloten om dit geld beschikbaar te stellen voor dit belangrijke doel.
De Bijbels waren nog niet beschikbaar, vandaar dat het bedrag op een symbolische wijze overgedragen is aan de plaatselijke predikant.