Gevolgen lockdown

Situatie

Bij veel arme gezinnen zijn de inkomsten minder geworden, omdat bedrijven dicht zijn in verband met de lockdown in Roemenië en Oekraïne. In sommige situaties betekent dit dat de bedrijven/werkplaatsen nooit meer opengaan, een dergelijke financiële crisis is niet vol te houden. Het is echt een moeilijke periode, maar niet alleen vanwege de financiële moeilijkheden, maar ook omdat de meeste mensen alleen zijn. Geïsoleerd in een huisje en ze hebben geen gezelschap. Deze mensen hebben het mentaal heel zwaar.

Er is een arm gezin, bestaande uit een oude oma met kleinkinderen, die bijna geen informatie heeft wat er in de wereld gebeurd. Ze weten alleen dat ze niet meer naar buiten mogen, maar ze weten niet waarom. Ze zijn God dankbaar voor alle steun en liefde die zij vanuit de kerkelijke gemeente krijgen. Zij zijn heel eenzaam en onzeker over de toekomst. Ook twee andere arme gezinnen, die meer kinderen hebben, bevinden zich in een lastige situatie. De vader zou graag willen werken, maar dat mag helaas niet.

Onze contactpersoon heeft overleg gehad met de plaatselijke predikant. Hij gaf te kennen dat hij in een hele moeilijke situatie zit met deze arme gezinnen. Er is geen mogelijkheid om hen financieel te steunen. Deze gezinnen maken geen deel uit van het structurele hulpprogramma. Ons contactpersoon wil deze gezinnen een eenmalige steun geven. Maar aangezien er steeds meer mensen met problemen bij hun komen en met de vraag om te helpen is hun pot voor noodhulp niet toereikend. Wij willen deze gezinnen graag helpen. Dat is heel belangrijk, vooral omdat velen niet makkelijk om hulp komen vragen, omdat ze zich daar voor schamen. Juist daarom is het bieden van hulp heel belangrijk. Het betreft veelal de arme gezinnen en alleenstaande ouderen die in de stad wonen. In de dorpen is de situatie een stukje beter, omdat daar meer saamhorigheid is.

Doel

De financiële hulp is gericht op het betalen van medicijnen en levensmiddelen. Voor sommige gezinnen om huurkosten te betalen voor de woning. De nood is groot en deze arme gezinnen en alleenstaande ouderen leven `per dag`.

U gift voor deze arme gezinnen en alleenstaande ouderen, is van harte welkom, IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14, o.v.v. noodhulp corona.

Wij moeten hen hoop geven, want ze geloven en vertrouwen op God. Ook deze hulp wil God gebruiken om Zijn Koninkrijk te bouwen.