Verstaat u wat u leest?

Het waardevolle boekje De Christenreis en de Christinnereis, dat verschenen is tijdens de jubileumbijeenkomst van de Bunyan stichting in oktober 2015 wordt vertaald in zowel het Hongaars als het Roemeens. De Nederlandse uitgave is beschikbaar gesteld door John Bunyan Stichting voor vertaling.
Een Nederlands sprekende Hongaarse predikant is bereid om dit boekwerkje te vertalen. Verschijning voorjaar 2016. Inmiddels zijn de boekjes (4000 st.) gedrukt, waarvan er 3200 stuks zijn afgeleverd in Roemenië en Oekraïne.

Dit boekje wordt gebruikt als evangelisatiemateriaal voor met name jongeren. Hoeveel jongeren wilt u voorzien van dit waardevolle boekje?
Maak uw gift over op IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14 o.v.v. christenreis