Als levende stenen

Wat betekent het om christen te zijn? Dit is een steeds uitdagender wordend vraagstuk van de 21e eeuw. De postmoderne wereld waarin we leven creëert een angstige en chaotische leefomgeving die ons doet voelen: de wereld valt uit elkaar.

Ds. I. Visky uit Oșorhei verteld verder: De kerk en de zondagsrust zijn de havens en vluchtplaatsen van vrede en geestelijke groei. Maar hoe zit het van maandag tot zaterdag? In Oost-Europa is het dagelijks leven gespannen en stressvol. Op de werkplekken, reizen met een bus, boodschappen doen op de markt, een dokter bezoeken, rekeningen betalen en elke maand balanceren op het dunne touw van een financieel tekort. Of gewoon op een openbare school zijn, is een overvloedige besmettingsbron door de vulgariteit, agressie, corruptie en trouweloosheid in de samenleving. Een samenleving die nog steeds diep geïnfecteerd is door het atheïsme en de wreedheid van het communisme. Het is niet gemakkelijk om christen te zijn in Oost-Europa. De vreugde in de Heere Jezus Christus wordt in Oost Europa elke dag uitgedaagd.

Een christelijke gemeenschap in Oost-Europa moet zich niet alleen richten op het dagelijkse brood en de minimale medische zorg voor de groep mensen die in armoede leven. Dit is niet genoeg. Alleen brood geven, zonder de naaste kennis te laten nemen van het water des levens in Jezus Christus is een schending van de missie en roeping die christenen hebben: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken” (Mattheüs 28:19a).

De roeping tot een vreugdevol en christelijk leven in alle dagen van de week is ons gegeven: “Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.” (1 Petrus 2:5) Om deze roeping te vervullen, geven we niet alleen brood, maar we roepen de mensen ook op om Christus na te volgen.

CE Oradea bouwt aan een christelijk gemeenschapscentrum, om meer te kunnen doen als alleen materiële hulp te bieden aan circa 1.200 mensen. Hiervoor moeten we de depressieve, arme en vreugdeloze mensen ophalen uit hun slechte huizen en leefomgeving, om voor hen een plek te bieden waar ze niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijke warmte vinden. We kunnen ze geen nieuw huis geven (dit gaat onze mogelijkheden ver te boven), maar we kunnen hen wel een paar keer per week naar dit gemeenschapscentrum laten komen. We kunnen voor hen een geestelijk thuis bieden, gebouwd van levende stenen: broers en zussen in Christus. Dit is wat we in de 21e eeuw in Oost-Europa proberen te bouwen. Het is een grote onderneming en taak, maar kunnen we tevreden zijn met minder?

De regeringen in Oost-Europa zijn hier niet blij mee. De regering houdt van donaties en materiële steun aan de armen, maar niet als ze daarmee omgevormd worden om deel te nemen aan een gemeenschap, laat staan een christelijke gemeenschap. De reden is vrij simpel en logisch: een donatie of materiële ondersteuning creëert afhankelijkheid, maar een christelijke gemeenschap schept vrijheid. En de regeringen over de hele wereld, maar met name in Oost-Europa hebben liever afhankelijke mensen. Ze belemmeren de mensen en gemeenschappen die vrij zijn, met name de christenen, door bijvoorbeeld strenger te controleren op wet- en regelgeving dan in seculiere instellingen. Arme mensen helpen is toegestaan en wordt aangemoedigd, maar een warm, uitgerust christelijk gemeenschapscentrum runnen, wordt moeilijker gemaakt.

Onze hulpvraag is dus niet alleen gericht op directe materiële hulp (kleding en voedsel) die kan worden geschonken aan arme mensen, weeskinderen en lijdende families. We bidden ook om de noodzakelijke financiële middelen voor de exploitatie van christelijke gemeenschapshuizen, zodat kunnen worden opgezet en in stand gehouden en worden uitgebouwd, waardoor duizenden hulpbehoevende armen kunnen worden gebouwd als levende stenen. Een biddende gemeenschap, het lichaam van Christus, het Wonder van de kerk.

Deze missie is alleen mogelijk door financieel deze organisatie te steunen. De begroting voor 2018 is € 22.982,54 (o.a. organisatie van alle activiteiten en bijeenkomsten, salarissen, belastingen voor de gebouwen etc.).