Renovatie badkamers

Situatie

Voor het ouderenhuis Casa Diaconala te Tirgu Mures is ons gevraagd om een badkamer te renoveren. In het christelijk ouderenhuis wonen momenteel bijna 60 ouderen. Meerdere badkamers met totaal 6 douchruimten is in erg slechte staat (lekkages op lager gelegen etages) en wordt niet gebruikt omdat het ook gevaarlijk is voor de ouderen. Met zoveel ouderen is het belangrijk dat er voldoende douche gelegenheid is en dat deze bruikbaar zijn. De steun vanuit de overheid is niet toereikend. Onze werkgroep gaat dit project steunen.

Doel

Verbeteren van de leefbaarheid van de badkamers van het ouderenhuis en daarmee de kwaliteit van zorg voor deze ouderen te vergroten.