Onderste boven

Aan Visk (zuidwest Oekraïne) is in november 2015 een oriënterend bezoek gebracht. We hebben daar verschillende kleine huisgemeenten bezocht. Het betreft vijf gemeenten, de gemeente in Visk ligt ca. 80 kilometer van de andere gemeenten vandaan. De predikant en zijn gezin willen graag in het dorp gaan wonen boven de kerkzaal. Dit komt ten goede aan het gemeente-zijn (30 (doop)leden), geen reistijd en reiskosten meer. De niet-afgebouwde ruimte boven de kerkzaal kan geschikt gemaakt worden als pastorie. Er is geen geld om de bovenwoning verder af te bouwen. Dit project komt ook in aanmerking voor een werkvakantie. De plannen en kosten worden op dit moment uitgewerkt.
Maak uw gift over op IBAN: NL04 RABO 0172 4969 26, o.v.v. Visk.