Noodhulp Oost-Europa

Niet bij brood alléén, maar ook het Woord wordt gedeeld / doorgegeven!

Situatie

We zijn dankbaar en verwonderd over de giften die worden overgemaakt. We hebben afgelopen week (maart 2022) als bestuur met elkaar overlegt welke doelen we willen ondersteunen. We willen zorgvuldig zijn bij het maken van afwegingen en werken samen met een aantal andere organisaties die noodhulp bieden. Meerdere van deze organisaties zijn aangesloten bij een Christelijk Platform voor Oost-Europa, waarmee we frequent overleg voeren en gebedsbijeenkomsten houden.

  • In de eerste plaats willen we de “Evangelical Reformed Church’’ ondersteunen, hiermee werken we al meerdere jaren samen. Deze gemeentes vangen vluchtelingen op uit Oost-Oekraïne. Lokaal worden er veel initiatieven ontplooid: sommigen helpen met koken, regelen onderkomens of vangen daadwerkelijk vluchtelingen op, sommigen brengen voedsel of financiële hulp bij mensen in.
  • In de tweede plaats Samarita aansluiting zoekt bij partnerorganisaties en specifieke projecten gaan ondersteunen, oa. in Lviv.
  • In de derde plaats willen we een aantal Roemeense kerkelijke gemeentes ondersteunen die vluchtelingen opvangen.

Onze werkgroepen zijn ook allemaal lokale initiatieven gestart. De werkgroep Waardenburg heeft een grote inzameling gestart van houdbaar voedsel, verzorgingsmiddelen e.d. Het transport is 14 maart jl. vertrokken. Iedereen die een bijdrage leverende, hartelijk bedankt hiervoor! Mede dankzij dit transport kunnen we vele vluchtelingen voorzien van voedsel, dekbedden, kussens e.d. Marien Kroon, van stichting Charis, heeft 50st. Oekraïense Bijbelse in ontvangst genomen om te verspreiden onder de vluchtelingen. Vanuit werkgroep Rhenen is eind maart een humanitair transport geweest naar het westen van Oekraïne. Er zijn verschillende opvanglocaties bezocht met vluchtelingen en er zijn oa. levensmiddelen, laptops, medicijnen uitgedeeld.

We kregen van onze contactpersonen bemoedigende berichten. Zij zien dat mensen elkaar on-line treffen, bemoedigen en gezamenlijk bidden om bewaring en kracht om de toevlucht tot God te nemen. Ze spraken hun dank uit voor onze gebeden voor hen, telefoontjes en appjes. Het doet hen goed te ervaren dat er op afstand hun lijden wordt gevoeld en wordt meegeleefd. Eén broeder verwoorde het zo: ‘We zijn dankbaar dat God hulp biedt. Satan wil dat ons geloof wordt geschokt, maar het is goed om gesterkt te worden in het woord, in uw gebeden, in uw bemoediging, dat God de zekere Rots is en dat wij tot Hem kunnen komen voor hulp en bescherming’.

Doel

We zullen u de komende periode regelmatig informeren en roepen u ook nu weer op tot gebed voor de mensen in Oekraïne en alle andere die getroffen worden door deze oorlog. Laten we daarbij ook niet vergeten dat er vele Russen zijn die geliefden hebben verloren en zwaar onder deze oorlog lijden.

Mogen we deze noodhulp opnieuw aanbevelen? een gift kan overgemaakt worden naar: IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14, o.v.v. noodhulp Oost-Europa of klik hier.