Mantelzorgwoning

Situatie

In deze vervallen woning, waarvan het dak is ingestort, woont een man met een verstandelijk en lichamelijk gehandicapte neef. Zij leven van de uitkering die verkregen wordt vanuit fonds voor gehandicapten, ca € 250 per maand. De man is gescheiden van zijn vrouw en heeft een zoon die hij nooit ziet. De neef heeft een vader en moeder, maar die kijken niet naar hem om. De neef kan niet praten of lopen, hij ligt de hele dag in bed. De oom verzorgt hem: wassen, aankleden en eten geven. Ook maakt hij een kleine wandeling met hem in huis. Omdat de neef de hele dag zorg nodig heeft, kan zijn man niet werken en bouwt hierdoor geen pensioen op. Wat een opofferende liefde en gevoel van  verantwoordelijkheid van deze man voor zijn neef! Het is een ingewikkelde en tragische situatie; er zijn problemen rondom de erfenis en er is veel onenigheid binnen de familie. Vanuit de overheid is een tijdelijke woonruimte aangeboden en een maatschappelijk werker erbij betrokken. De motivatie vanuit de kerkelijk gemeente (waar beiden lid van zijn) is ook sterk aanwezig om te helpen daar waar mogelijk.

Zoals te zien is de oude woning onbewoonbaar en zal vervangen moeten worden. Er is reeds gestart met de bouw van een nieuwe woning (4*4 meter) met hulp van goedwillende gemeenteleden. Er is geen geld meer om verder te bouwen.

Doel

Samarita wil graag bijdragen in deze moeilijke situatie omdat beide heren lid zijn van de plaatselijke gemeente en omdat het een specifieke situatie betreft: een mantelzorgwoning. In eerste instantie willen wij een financiële bijdrage geven en mogelijk dat de afbouw in een te organiseren werkvakantie kan plaatsvinden (mogelijk in zomer van 2023). Tot die tijd mogen zij in de tijdelijke woning blijven wonen.

Degene die een bijdragen gegeven hebben aan dit project, heel hartelijk bedankt.