Geen bedden voor de kinderen

In ons dorp Urvind, woont een arm gezin, waar we recent mee in contact zijn gekomen. Dit gezin is in 2020 naar ons dorp verhuist. De ouders hebben 6 kinderen in de leeftijd tussen 1 en 14 jaar oud.

Het gezin is geen lid van onze kerk, maar gezien de situatie doet dit er niet toe. Het is heel aangrijpend, 6 kinderen en de vader heeft helaas geen baan. Soms werkt hij als dagloner. Inmiddels hebben we het gezin geholpen met 3 bedden, want ze hadden geen bedden voor de kinderen.

De situatie van dit gezin is een van de vele arme gezinnen die wij ontmoeten of waar wij -via onze contacten- van horen. Wilt u iets voor dit gezin doen? Maak dan een gift over via het donatieformulier met vermelding van `arm gezin`. Namens hen, heel hartelijk bedankt.