Geef ze een kans

Situatie

In Roemenië is voor kinderen met het syndroom van down -na de primaire school- slechts een heel beperkt aanbod aan activiteiten. Ouders maken zich grote zorgen over hun kind(eren) met het syndroom van down. De kinderen hebben na de schoolperiode geen vervolgopleiding of werk en zitten dus hele dagen thuis. Omdat beide ouders werken, zijn deze kinderen veelal op zichzelf aangewezen of worden opgevangen door een grootouder.

Inmiddels is in Marosvásárhely (Tirgu Mures) een vereniging opgericht voor ouders (lotgenoten) van kinderen met het syndroom van down. Melinda – initiatiefneemster en echtgenoot van de plaatselijke predikant en onze contactpersoon in een naburig dorp Gheorghe Doja – was al enkele jaren in gebed over de weg van de Heere hierin. Enkele jaren geleden is namelijk in een nalatenschap een woning geschonken aan de kerk. In de zomer van 2018 is deze woning door deelnemers van de werkvakantie gedeeltelijk opgeknapt. In 2020 is zij in contact gekomen met de vereniging voor ouders met kinderen met het syndroom van down; zij ervaart dit als een geopende deur. De ouders en Melinda hebben goede contacten. Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium om de kinderen met het syndroom van down een toekomst te bieden.

In het dorp ontstaat zo een sociaal centrum. Het is de bedoeling om bij deze woning een plastic kweektunnel (en in de nabije toekomst tunnels) te plaatsen, waar deze jongeren gaan werken. Ze gaan o.a. groenten verbouwen om deze te verkopen. Ook gaan er knutselactiviteiten en sportprogramma’s opgezet worden.

Dit betekent dat er naast de aanwezige woning een groter gebouw gerealiseerd dient te worden. Om een gebouw van 10*8 meter te realiseren is € 10.000 nodig. Als indeling voor het gebouw wordt gedacht aan een (eet)kamer, grote zaal, keuken en sanitaire voorzieningen. Op de eerste verdieping kunnen slaapkamers gerealiseerd worden. Het zal een multifunctioneel gebouw worden, waar in de zomermaanden ook kinder- en jeugdkampen georganiseerd kunnen worden. De bedoeling is dat de keuken ook multifunctioneel wordt ingezet, o.a. ook te gebruiken als snackbar die gerund wordt door de downsyndroomjongeren.

Al met al verwachten wij op termijn van 2 jaar hiermee 6 fulltime banen te creëren.

Doel

Voor dit project zijn wij op zoek naar donateurs, personen of bedrijven die kinderen met het syndroom van down een warm hart toedragen en hen een waardevolle toekomst willen bieden. Iedere kleine en grotere bijdrage zal een waardevolle bestemming krijgen. Naast de kosten voor de realisatie van een tunnel en gebouw, zijn er ook de vaste lasten die voldaan moeten worden, zoals elektriciteit, gas, verzekeringen en belastingen. Totaal komen deze kosten op ca € 500 per jaar.

Deze kinderen met het syndroom van down zijn het waard, helpt u mee? Uw bijdrage is van harte welkom: IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14, o.v.v. syndroom van down.

‘We bidden dagelijks dat God ons zal leiden en zegenen zodat we deze kinderen kunnen helpen’ aldus Melinda, initiatiefneemster van dit project.