Evangelisatieboekje voor kinderen van de vakantiebijbelweek

Situatie

Vanaf 1989 worden in de Hongaarstalige gebieden jaarlijks de zomerkampen / vakantiebijbelweken georganiseerd voor kinderen. Voor de meeste kinderen is dit de mooiste week van het jaar! De kinderen hebben een kerkelijke en niet kerkelijke achtergrond, de organisatie hanteert een open beleid. In totaal komen er jaarlijks ca. 31.000 kinderen naar deze kampen. De kampweek wordt afgesloten met een kerkdienst, waarbij de ouders ook aanwezig zijn. Aan het einde van deze kerkdienst ontvangen alle kinderen een klein boekje, passend bij het thema van de vakantiebijbelweek. Dit evangelisatiemiddel wordt vanuit de werkgroep Rhenen ondersteund. De boekjes zijn rijk geïllustreerd door wijlen Kees de Kort en voorzien van eenvoudige uitleg. Aan het einde van de boekjes staat het complete Bijbelgedeelte afgedrukt.

Doel

De kinderen (voor het eerst) in aanraking brengen met de Bijbel en indirect ook de gezinnen waar deze kinderen toe behoren.

De kosten per boekje zijn slechts € 0,35 bij een oplage van 31.000 stuks. De totale jaarlijkse kosten komen op € 10.850,-. Wilt u bijdragen aan dit waardevolle evangelisatiemiddel voor de kinderen van de vakantiebijbelweek? Maak dan uw gift over op IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14 o.v.v. kinderboekje. BVD!