Evangelisatie onder kinderen in Zuid Roemenië

Situatie

Sinds kort zijn wij in contact met broeders en zusters in Zuid Roemenië. Zij vertelden ons tijdens ons bezoek dat dit deel van het land geestelijk duister is. Maar er zijn lichtpuntjes: er wordt geëvangeliseerd onder de bevolking en de vruchten worden gezien.

Doel

Graag willen wij hen ondersteunen door lectuur beschikbaar te stellen wat zij kunnen gebruiken bij het evangelisatiewerk op straat en bij de bijenkomsten die er zijn met kinderen. Door kinderen te bereiken, komen de ouders er ook mee in aanraking. De wens en bede is dat hierdoor het koninkrijk van God in dit deel van Roemenië tot groei en bloei komt.

Wilt u bijdragen aan dit mooie werk, zodat er lectuur beschikbaar komt? De Roemeense lectuur is via een Nederlandse organisatie beschikbaar en middels een transport zal het op de juiste plaatsen terecht komen.

Graag willen wij dit voorjaar 400 boeken (kinderbijbels) beschikbaar stellen; de kosten hiervoor bedragen € 1.700,-. Wilt u bijdragen aan dit waardevolle evangelisatiemiddel? Maak dan uw gift over op IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14 o.v.v. lectuur Zuid Roemenië.