Een schooltas vol boeken

Situatie

In Floresti, nabij Cluj Napoca, is een Roma dorp. In dit dorp is Stichting Charis actief om vooral kinderen te bereiken met goed onderwijs en naschoolse opvang.  Er zijn verschillende projecten waar wij ondersteuning aan geven, hierdoor worden de kinderen gemotiveerd, zodat zij de schoolonderwijs afronden.

Doel

Om de kans op een betere toekomst te vergroten is onderwijs en huiswerkbegeleiding voor kinderen van groot belang. Daarnaast krijgen de kinderen, begeleiding in sociale vaardigheden, hygiëne en dagelijks een maaltijd. Wij sponsoren sinds enkele jaren dit waardevolle project. Dit jaar (september 2023) hebben wij eenmalig en extra bijdrage geleverd om een aantal schooltassen met inhoud te sponsoren (voor de start van het nieuwe schoolseizoen). Hierdoor is het mogelijk dat deze Roma-kinderen deelnemen aan de naschoolse opvang.