Vier generaties

Situatie

In het typisch Hongaarse dorp Pănet in Roemenië, waar veel saamhorigheid is en er met elkaar meegeleefd wordt, zijn ook zorgen. Tussen al de verzorgde woningen langs de straat staat ergens een woning, waar achter de voordeur wel meer afspeelt als dat wij beseffen wanneer we voor de woning staan.

Er wonen 4 generaties: opa en oma met 2 zonen en 2 kleindochters met 3 kinderen. Privacy is er nauwelijks. Er is echter geen andere keuze. In de tijd van het communisme waren de beide zonen schaapherder. Dit ondergewaardeerde beroep heeft als gevolg dat men geen pensioen heeft en leven van hetgeen ze krijgen vanuit de kerkelijke gemeente. De kleindochters hebben naast de zorg voor hun kinderen een deeltijd baan. Opa en oma zijn hulpbehoevend. De zorg voor oma wordt steeds intensiever, maar de zonen doen dit met liefde.

Doel

Uitbreiden van de woning met 2 ruimten, voor beide kleindochters met hun kinderen. Dit project zal in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. Vanuit het diaconale team van de kerk is dit plan besproken met de familie. Zij hebben hiermee ingestemd. Het is de bedoeling dat juni/juli 2023 de ruwbouw wordt gerealiseerd en dat Samarita tijdens de werkvakantie de beide kamers afbouwt. Dit betekent aanleg van elektriciteit, stuken en isoleren van de muren, het schilderwerk en de vloerafwerking.

Samarita wil graag bijdragen om uit deze armoedige omstandigheden te komen. We hopen door deze hulp, dat de (achter)kleinkinderen zich beter kunnen gaan ontwikkelen en deze gezinnen zich in de toekomst zelfstandig kunnen redden. Deels worden werkzaamheden door een plaatselijke kerkelijke gemeente uitgevoerd, daarnaast willen wij tijdens de werkvakantie de overige werkzaamheden oppakken.

Wilt u een bijdrage geven? Maak uw gift over op IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14 onder vermelding van ‘4 generaties’.