Zomerkampen Oekraïne 2021

Een jaarlijks hoogtepunt in het kerkelijk leven zijn de zomerkampen in Oost Europa. Dankbaar en blij dat de zomerkampen deze zomer wel doorgang kunnen hebben. Tijdens deze kampweken worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor verschillende (leeftijd)groepen. Tijdens elke activiteit zijn er naast de vele sportieve en creatieve onderdelen ook programma’s waarbij er wordt nagedacht over hoe je in de maatschappij kunt leven als christen en wordt er aandacht geschonken aan thema’s als relaties, seksualiteit, getuigen, verslavingen, keuze maken e.d. Iedere dag gaat de Bijbel open en wordt er nagedacht over verschillende Bijbelse thema`s om zo gericht te zijn op God en het kennen van de Heere Jezus.