zomerkamp Effata met dove kinderen

Efatta Asotiation – zomerkampen

Ons motto is een Bijbelvers: Psalm 41:2 Welgelukzalig is hij, zie zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage van het kwaad.

We hebben onze vereniging in 2009 geregistreerd als een non-profitorganisatie.

Hoofddoelen:

 • ondersteuning en hulp bij de sociale integratie van gehandicapte en kansarme kinderen, vooral kinderen met een gehoorbeperking
 • sociale en counselingondersteuning bieden aan dergelijke gezinnen
 • arme en kansarme jongeren helpen
 • het organiseren van christelijke kampen en culturele evenementen
 • zoeken naar getalenteerde kinderen en hun studie ondersteunen
 • christelijke literatuur publiceren

Hoewel de Vereniging als een jonge organisatie kan worden beschouwd als we uitgaan van de datum van wettelijke registratie, werken de medewerkers al 28 jaar met elkaar samen om bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Meer dan 1.000 kinderen en jongeren namen de afgelopen 28 jaar deel aan onze christelijke kampen, met wie we sindsdien contact houden.

 • Onze begunstigden wonen in verschillende delen van Roemenië, maar studeren in een gespecialiseerde school in Cluj-Napoca, evenals de meerderheid van onze docenten en pedagogisch medewerkers.

Plan en doelstellingen voor het opleiden van onze begunstigden;

 • het opleiden van begunstigden om een ​​op de Bijbel gebaseerd geloof te verwerven, gebaseerd op de geloofsbelijdenissen, in het bijzonder de Heidelbergse Cathechismus.
 • het voorbereiden en organiseren van de bevestiging, rekening houdend met hun speciale behoeften; hun ouders erbij betrekken.
 • het publiceren van een gebarentaalwoordenboek voor doven, met speciale aandacht voor de geloofsgerelateerde terminologie
 • mentoring en christelijke counseling
 • het kerkelijk leven introduceren bij begunstigden en hen integreren in een kerk

Wat willen we onze begunstigden leren:

 1. het presenteren van het christelijke gezinsmodel dat de moeite waard is om te volgen in onze zomerkampen
 2. oefenen met het dienen van elkaar door middel van dagelijkse activiteiten (werken in de keuken, opruimen, taken met betrekking tot de maaltijden)
 3. we helpen hen kennis te maken met verschillende methoden voor conflictoplossing
 4. speciale activiteiten met kinderen van gescheiden of alcoholverslaafde stellen
 5. zoeken naar getalenteerde jongeren en beroepskeuzebegeleiding

Deelnemers kwamen uit verschillende Transsylvanische regio’s, zoals: Oradea, Zalau. Cluj, Odorhei, Tirgu-Mures en omgeving. Onder de deelnemers hadden we ook een kind uit het kindertehuis.

Het dagelijkse schema begon elke dag met de toewijding onder leiding van de leraren, gevolgd door het verzamelen van de leiders en het verdelen van de taken tussen hen. Daarna maakten we de kampeerders wakker, gevolgd door ochtendgymnastiek en ontbijt. De kinderen werden in groepjes georganiseerd, die om de beurt hielpen in de keuken en met opruimen.

Het delen van Bijbelverhalen ging gepaard met kleurwerkbladen en andere pedagogische werkbladen die de deelnemers hielpen om de boodschap beter te begrijpen. We hadden vaak taken die kinderen hielpen om hun handmatige vaardigheden creatief te gebruiken, maar ook spelletjes en quiz. In de middagen organiseerden we uitstapjes, sportwedstrijden, missieverhalen, kampvuur of andere sportactiviteiten.

Op een middag nodigden we de arbeiders van het museum uit TARGU MURES uit in het kamp en ze lieten ons de kunst van het typografie zien. De kinderen waren erg enthousiast over het leren van dit beroep.

We brachten een volledige dag door in Sovata, een spacentrum. Kampeerders kregen de kans om te baden in het zoutmeer. Ook hebben we een bezoek gebracht aan een jeugdopleidingscentrum waar onze kinderen werden uitgedaagd om hun fysieke vaardigheden te gebruiken. Op zondag namen we deel aan de Gereformeerde kerkdienst gehouden in SOVATA waar we werden uitgenodigd om onze bediening te presenteren en ook om de gemeente op de hoogte te stellen van de slechthorende school in Cluj.

II. Christelijke zomerkampen voor zigeunerkinderen

Deze zigeunerkinderen zijn wees en worden door de staat verzorgd. Ze kennen hun ouders niet, zitten in gezinscentra, wonen hier en gaan naar school. Op uitnodiging zijn ze dit jaar voor dit kamp geselecteerd omdat ze de meest behoeftigen zijn. De 14 kinderen werden door twee van hun instructeurs naar het kamp begeleid en hielpen het kamp te leiden.

Het dagelijkse schema begon met een toewijding van de docenten. Daarna kwam het ontwaken van de kinderen, ochtendgymnastiek, ontbijt, Bijbelpassage, handwerk, openluchtspelen, lunch, vrije tijd, excursies, missieverhalen, zang, avondmaal en kampvuur. De kinderen werden in groepjes georganiseerd, die om de beurt hielpen in de keuken en met opruimen. We hadden vaak taken die kinderen hielpen om hun handmatige vaardigheden creatief te gebruiken, maar ook spelletjes en quiz. In de middagen organiseerden we uitstapjes, sportwedstrijden, missieverhalen, kampvuur of andere sportactiviteiten.

Er zijn veel positieve effecten op de kinderen in het kamp, ​​zoals leren werken in een team, de natuur leren kennen, onverwachte problemen oplossen, samenwerken en elkaar steunen, vechten voor resultaten, vertrouwen in een ander, door geloof een goed voorbeeld geven, de zwakken helpen, de slechten overwinnen, strijden om de overwinning, de leiders gehoorzamen.

Deze zigeunerkinderen in de openbare zorg gaan bijna nooit naar zomerkamp, ​​dus de kans was groot voor de Efatta Association. Toen ik ze ging zien, wilde iedereen komen. Ze gedroegen zich zeer terecht zoals ze zich voelden, ze waren bevoorrecht en niet iedereen kreeg deze kans. Ik vind de voortzetting van het project erg belangrijk omdat het Evangelie hen kan bereiken.