Van de voorzitter

Deze nieuwsbrief staat in het teken van terugkijken op het bijna afgelopen jaar 2022 en ook vooruitkijken naar wat voor ons ligt. De Amerikaanse president Joe Biden gaf in dec ’21 al aan dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Velen vreesden hiervoor en hoopten dat het niet zou gebeuren. Inmiddels volgen velen frequent de ontwikkelingen en als Samarita proberen we onze partners in UA te ondersteunen met humanitaire transporten, persoonlijke bezoeken en brengen we in het gebed hun leed bij de Heere. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.
Tevens mochten we mede dankzij uw donaties veel projecten realiseren, zoals ‘Geef ze een kans’ tijdens de projectweek in het dorp Gheorghe Doja, ‘Drie generaties onder één dak’, projectweek in Oradea in samenwerking met Koers werkvakantie, een zeer geslaagde sponsoractie van de Stadhouder Willem III-school in Ede voor Julia Daily Care project (naschoolse opvang voor kinderen in Juliahome Oradea), en een sponsoring van 45 kinderen door Werkgroep Waardenburg.
In 2023 hopen we weer een aantal werkvakanties te organiseren. Wil(t) jij/u (weer) mee? Fijn! Verderop in de nieuwsbrief leest u meer hierover.
Namens het bestuur wil ik u graag bedanken voor uw financiële steun, betrokkenheid en gebed. Gods zegen toegewenst voor de komende Kerstdagen en het nieuwe jaar! Voor de komende Kerst wens ik u toe -wat de Heere Simeon had beloofd- dat u door het geloof de ‘Christus des Heeren’ zult zien (Luk 2: 26) opdat u ook mag gaan zingen: ‘Mijn ogen hebben Mijn Zaligmaker gezien.’ Hij is gekomen! Soli Deo Gloria.