Uitdelen aardappelen Pata Rât

Nabij Cluj-Napoca is in week 30 op verschillende locaties aardappelen uitgedeeld onder de enkele duizenden zigeuners die woonachtig zijn op de vuilnisbelt. De aardappelen zijn in week 29 vanuit Nederland in Roemenië gebracht met een hulptransport. De aardappelen worden uitgedeeld onder de zigeuners, arme gezinnen en weduwe. De vrachtauto met trailer is beschikbaar gesteld door Dimetra, de aardappelen (totaal 6000kg) zijn beschikbaar gesteld door Quiks.