Triatlon voor Samarita

Op 15 juli werd door Ties Terlouw een Triatlon georganiseerd. Er werd gefietst, hard gelopen en gezwommen.
De opbrengst was voor één van de projecten van Samarita. Een mooi bedrag kon bij elkaar worden gebracht. Alle sponsors die een bijdrage hebben geleverd; hartelijk bedankt.