Opnieuw een `roep`

Hoe is de situatie (september 2020) in Roemenië ten aanzien van Covid-19?

In Roemenië is de situatie onveranderd sinds er Covid-19 is. Het dagelijkse aantal nieuw besmette mensen ligt boven de 1.000 personen. De scholen gaan wel weer open, maar het onderwijs wordt zowel online en offline verzorgd.

Kan jij als hulpverlener je werk doen? Wat is er veranderd?

De activiteiten voor arme kinderen in het `Júlia Daily-zorgprogramma` worden bemoeilijkt omdat we geen grote accommodatie hebben. Misschien moet het aantal kinderen worden verminderd. Dit is voor ons een moeilijke beslissing, omdat er juist heel veel behoefte aan is.

Zijn door Covid-19 de leefomstandigheden voor arme gezinnen veranderd?

Tot nu toe hebben wij ons diaconale werk kunnen voortzetten. We moeten de regels volgen: mondmaskers, handschoenen, afstand houden etc. We bezoeken oude mensen en arme gezinnen. Ook proberen we zo goed mogelijk te voorzien in de behoeften van deze groepen; voedselpakketten, schoolpakketten, kleding en financiële middelen.

Is er voor deze arme gezinnen voldoende hulp?

Het is een moeilijk jaar, het is en blijft onzeker. Veel van de mensen die wij helpen verloren hun baan of hebben minder inkomen. Wie vóór Corona een stabiele financiële situatie had, is nu veelal in grote zorg door de financiële onzekerheid. De prijzen van voedsel, elektriciteit, gas, enz. zijn extreem gestegen. Naast deze financiële problemen is de gezondheidszorg ook een groot probleem omdat deze nu alleen gericht is op Corona-besmette mensen. Andere zieke mensen, chronisch, kanker of mensen met diabetes etc. sterven vroegtijdig omdat de behandelingen uitgesteld worden. Mijn collega Tünde (begeleidster van de kinderen in het Júlia Daily-zorgprogramma) heeft borstkanker. Het duurde 10 weken voordat ze de eerste afspraak had. Inmiddels heeft ze uitzaaiingen. Dit is de feitelijke zorgvolle situatie in ons land.

Onze tweedehands kledingwinkel loopt dit jaar ook niet goed. De afgelopen maanden hebben we geen winst gemaakt; de omzet wordt maand na maand minder. De inkomsten gebruiken wij voor de activiteiten in het Júlia Daily-zorgprogramma.

Het is een tijd vol zorg en onzekerheid, maar we weten dat de Almachtige God voorziet in alles wat we nodig hebben. We bidden en geloven dit ook. En als we minder financiële middelen hebben, moeten we accepteren dat we minder activiteiten kunnen doen. Wij hebben alle begrip dat de middelen en mogelijkheden bij onze partners ook beperkt zijn.

Als directeur van CE-house ben ik erg druk met het verdelen van het budget en de begroting voor volgend jaar. Het is niet eenvoudig om 16 werknemers een salaris te geven. En naast de salarissen dragen wij zorg voor meer dan 1.000 mensen per maand: de arme kinderen, arme gezinnen en arme, eenzame oude mensen.

De zorgvolle tijd waarin wij nu leven: brengt dat christenen dichter bij God?

Ons doel is dat wij Gods liefde aan de wereld tonen en mensen oproepen om zich te bekeren. Daarin ligt de vrede en vreugde. Dit geeft gemeenschap met Gods kinderen. Geloof is een gave van God, gewerkt door de Heilige Geest. Wij roepen op om te leven overeenkomstig de Bijbel en bemoedigen degenen voor wie wij iets mogen betekenen. In het Júlia Daily-zorgprogramma ontvangen kinderen en jongeren onderwijs over het gebedsleven en Bijbellezen. We merken dat zij dit ook oefenen. Wij organiseren Bijbelstudies, die door de arme gezinnen regelmatig bezocht worden. Zij ontvangen dan ook christelijke lectuur. Ook voor de ouderen worden Bijbelstudies georganiseerd in het Júlia Daily-zorgprogramma. We merken duidelijk dat deze groep ook een gebedsleven kent.

De Heere Zelf zorgt voor de vrucht, wij mogen zaaien.

Wat wil je met ons -als achterban- delen? Wat kunnen wij doen in Nederland?

Op dit moment hebben we financiële hulp hard nodig om deze mensen verder te helpen. Maar natuurlijk is alle hulp welkom: kleding van goede kwaliteit, incontinentiemateriaal, voedselpakketten,  basismedicatie en vitamines (voor kinderen en ouderen).

We zouden onze partners en sponsors willen vragen om hun contacten aan te moedigen om ons maandelijks met € 5 of € 10 te helpen. Het is geen groot bedrag, maar voor ons wel een grote hulp als we weten dat we maandelijks met deze € 5 – € 10 geholpen worden.

Uw gift is van harte welkom, IBAN: NL92 RABO 0113 1581 14, o.v.v. noodhulp Corona.

Wij vragen allereerst aan jullie om voor ons te bidden:

  • Bid voor de mensen die wij iedere dag proberen te helpen, met middelen of een woord ter bemoediging.
  • Bid voor het personeel.
  • Bid om wijsheid van God om de beste beslissing te nemen om het Koninkrijk van God op te bouwen. Zoals er staat in Mattheus 6:33: `zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden`.
  • Bid met ons en voor ons dat God ons wijsheid geeft om eerst Zijn Koninkrijk te zoeken.