Op de vlucht voor de oorlog

24 februari 2022 heeft het leven van miljoenen mensen in Oekraïne radicaal veranderd! We zijn wakker geworden voor een nieuwe realiteit en we begrijpen dat we niet zullen terugkeren naar het verleden.
Ik herinner me mijn eigen reactie, schok en afkeuring van de realiteit, maar het gebrul van militaire straaljagers en het bombardement op het vliegveld in onze stad bewezen dat we in een nieuwe realiteit leven.
De volgende dag openden we vanuit onze kerk een vrijwilligerscentrum in de stad, zetten we een hotline op en begonnen we honderden mensen op te vangen die naar ons toe kwamen, op de vlucht voor de oorlog. Er moesten ook mensen uit de gevechtszone geëvacueerd worden. Tientallen van onze broeders gingen erheen, hun leven riskerend om mensen te redden!
De evacués werden naar ons vrijwilligerscentrum gebracht en mensen uit de kerk kwamen om hen te verzorgen.
De oorlog zette het leven van de kerk op zijn kop. We realiseerden ons dat het antwoord op de pijn van de samenleving vandaag, de wil van God is!
Elke dag moest ik luisteren naar de verhalen van mensen die mijn hart braken. Bijvoorbeeld een vrouw uit de stad Kherson (een stad in het zuiden, die nu bezet is): voor haar ogen werd een heel gezin doodgeschoten. Een 80-jarige vrouw op de vlucht voor de oorlog werd gedwongen een rivier over te steken. Een jongeman uit de stad Borodyanka werd neergeschoten, maar overleefde het, zijn bekken werd meer dan eens geraakt, zijn hand werd verpulverd door de kogels, hij bloedde 3 dagen lang. Na een paar dagen kreeg hij enige medische hulp. Vandaag kan hij niet goed lopen en heeft hij een dure orthopedische reconstructie-operatie nodig. Deze mensen hebben troost nodig, troost niet van mensen, maar van de Heere Jezus Christus zelf!
“Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van ontferming en de God van alle troost, die ons troost in al onze moeiten, zodat wij degenen die in moeilijkheden verkeren, kunnen troosten met de troost die wij zelf van God ontvangen”.
Alleen wanneer een mens een ontmoeting met God beleeft, een diepe en persoonlijke ontmoeting, alleen dan kan hij werkelijk troost ervaren, want “alleen in de Heere zal de ziel rusten”. Vandaag de dag hebben miljoenen mensen diepe pijn door de wonden van de oorlog. De kerk is in staat om deze gewonde mensen aan te raken door goede daden van barmhartigheid, om hen lief te hebben, om vrienden met hen te zijn en om te wijzen op Hem die ware vrede brengt, Christus de Verlosser!
Wij, christenen van Oekraïne, hebben kracht en volheid van de Heilige Geest nodig om helder te schijnen in deze pijnlijke tijd in de periode van duisternis, pijn en tranen! Ik geloof dat het Koninkrijk van God zal groeien, Zijn ware Kerk zal worden versterkt in deze tijd, en wij – onszelf weggevend – zullen onze roeping vervullen!
Dank u, christenen van Nederland, voor uw gebeden, medeleven en praktische hulp!