Met toewijding

Terugblik Hongaarse avond
Op de jaarlijkse Hongaarse avond hadden we dit jaar ds. A. Pàl uit Oekraïne (Hongaar) als spreker. Na een heerlijke Hongaarse goulash maaltijd, heeft hij aan de hand van een Powerpoint presentatie de ca. 80 belangstellenden meegenomen in het leven van deze Hongaarse minderheid in het zuidwesten van de Oekraïne. Ook vertelde hij over het werk wat hij doet in een betrekkelijk kleine kerkelijke gemeenschap.
Het kerkverband waartoe hij met drie andere predikanten behoort, heeft ca. 250 (doop)leden, verdeeld over vijf dorpen. Veelal zijn dit huisgemeenten. Zijn eigen gemeente, de kleinste van de vijf, telt ca. 30 (doop)leden.

De kerkelijke activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd bij het kerkelijk centrum in Beregújfalu. In 2016 is dit kerkelijk centrum mede door Samarita afgebouwd.
Er worden veel activiteiten georganiseerd voor kinderen, jeugd, vrouwen- en mannengroepen. In de zomer zijn er de kinderkampen, waar ook onkerkelijke kinderen en zigeunerkinderen hartelijk welkom zijn. Ondanks dat het een kleine kerkelijke eenheid betreft, worden er op verschillende wijzen (evangelisatie)activiteiten georganiseerd. Met toewijding wordt veel werk verzet met vaak beperkte en eenvoudige middelen.
Op eenvoudige wijze proberen zij, stap voor stap, bepaalde voorzieningen uit te breiden.
Een voorbeeld is het realiseren van een keuken in het kerkelijk centrum. Hierdoor wordt het kerkelijk centrum zelfvoorzienend, in plaats van dat er elders in het dorpje gekookt wordt en het per auto naar het kerkelijk centrum gebracht wordt.
In de Hongaarse cultuur is het belangrijk dat gasten, hulpbehoevende gezinnen of weduwen praktisch voorzien worden van voedsel. Ook daar zal deze keuken voor gebruikt gaan worden. Tijdens de maaltijd wordt er ook altijd vanuit de Bijbel een boodschap doorgegeven. Deze manier is heel Bijbels als wij denken aan de omwandeling van de Heere Jezus tijdens Zijn leven op deze aarde.
Inmiddels zijn de raam- en deurkozijnen vervangen. De volgende stap is de aanschaf van de keuken en de apparatuur.
Een ander praktische iets is het vervoer naar en van de kerk. De ouderen hebben niet de beschikking over een auto of iets dergelijks en wonen veelal te ver bij de kerk vandaan om te lopen. Graag wil men hierin voorzien door het aanschaffen van een kerkbusje. Zo delen wij een aantal voorbeelden van de behoeftes die er onder onze medechristenen in het Hongaarse gedeelte van de Oekraïne zijn. Van harte ondersteunen wij dit mooie project!

De houvast en kracht die deze kleine gemeenschap vanuit de Bijbel steeds opnieuw ervaart, zijn de woorden uit Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.

Indrukwekkend om te horen en te zien hoe in afhankelijkheid geleefd en gehandeld wordt, tot beschaming van hoe wij `comfortabel` ons leven in Nederland leven.