Kinderen helpen kinderen

Met het project ‘kinderen helpen kinderen’ gaat de basisschool Stadhouder Willem III in Ede zich inzetten voor het Julia Daily Care Project in Roemenië. Als aftrap van de actieweken heeft Annemieke aan een aantal klassen gastlessen gegeven en de kinderen met verhaal en beeld meegenomen naar Béla. Béla is één van de kinderen van het Julia Daily Care Project en heeft het project hard nodig. Het salaris wat zijn vader verdient, gaat voornamelijk naar de huur van een armoedig huisje, zonder badkamer en enkel een toilet buiten. Ook kunnen zijn ouders niet lezen en schrijven waardoor ze Béla niet kunnen helpen bij zijn huiswerk. In Julia Home krijgt hij warme maaltijden, hulp bij zijn huiswerk, Bijbellessen, liefde en gezelligheid waardoor we hopen dat hij uiteindelijk een stabiele plek in de maatschappij krijgt.

De kinderen van de Stadhouder Willem III leefden zich helemaal in het verhaal van Béla in. Vol enthousiasme hebben ze allerlei acties verzonnen om komende weken geld in te zamelen voor de kinderen van het Julia Daily Care Project! 

Op https://www.samarita.nl/projecten/naschoolse-opvang/ kunt u meer vinden over dit project wat we al jaren steunen. Wilt u dit project ook steunen? Maak dan een gift over op IBAN:

NL52 RABO 0103 5657 28 onder vermelding van Julia Daily Care project