Kennismaking met nieuw gebied in Zuid-Roemenië

1 We hebben elkaar afgelopen winter leren kennen, kun je iets zeggen over wat dit voor je betekent?

Toen ik jullie afgelopen winter voor het eerst ontmoette, had ik het gevoel dat ik jullie al een heel leven kende. Het was geweldig om mensen te ontmoeten met een groot hart voor GODS Ministry. Vooral GODS Ministry in dit gebied van Oltenia. De gesprekken die we hadden waren waardevol en geestelijk versterkend, omdat ik mensen ontmoette die van de Heere Jezus Christus houden met een eerlijk en open hart. Ik had het voorrecht om over spirituele thema’s te praten en me te richten op echte feiten en echte behoeften en hoe we daarin kunnen voorzien.

Ik was ook gezegend om de diepe interesse te zien en te observeren die de Samarita groep toonde in het serieus nemen van de mogelijkheid van een toekomstig partnerschap met ons in de Heere Jezus Christus.

Mijn grote vreugde was om te merken dat de leden van de Samarita-groep een duidelijke Bijbelse leer hadden.

2 Hoe ziet het christelijke leven er uit in het zuiden van Roemenië?

Het christelijke leven in het zuiden van Roemenië heeft verschillende kenmerken en ook gemeenschappelijke punten. De kerken zijn niet talrijk in aantal in de dorpen, maar we voelen dat hier een nieuw tijdperk begint voor het christendom. En dat zeggen ook de gasten die ons bezoeken. Want de Heilige Geest van God is aan het werk en The Ministry kent een nieuwe evolutie en een nieuwe ontwikkeling.

Gisteren was ik uitgenodigd om te preken op een begrafenis van een 25-jarige jongedame. Er waren 70-80 mensen aanwezig. Ik heb het Woord van God gepredikt en het verlossingsplan door de Heere Jezus Christus. De mensen waren heel stil, openden zich en luisterden aandachtig naar wat de Bijbel tot hun harten sprak.

Tradities zoals: iconen kussen, voedsel geven aan de doden, heiligen vieren (maar met alcohol en feesten), sterk geloven in ‘noodlotbrengers’, die op de derde nacht in dromen komen, na drie dagen is er een baby geboren en ze zeggen verschillende wensen tegen de pasgeboren baby (natuurlijk weten we dat dit bedrieglijke geesten zijn) en vele andere tradities die sterk en diep geworteld zijn in de harten van de mensen nemen deel aan dit gebied.

We hebben jullie gebeden nodig, we hebben echt dringend jullie gebedssteun nodig.

3 Ziet u vrucht op uw werk in Gods koninkrijk?

Ja, ik dank de Heere Jezus Christus voor het zien van vruchten in Gods Koninkrijk in ons gebied. Ik heb ongeveer 18 personen gedoopt in deze jaren. Afgelopen weekend heb ik 3 personen gedoopt. Eén van hen ging de tweede dag na haar doop de eeuwigheid in, ze had kanker in de laatste fase.

Ik heb veel mensen in dit gebied geëvangeliseerd en ik heb duizenden cd’s en honderden christelijke boekjes in dit gebied verspreid sinds ik hier met mijn gezin woon. Ik ben zo gezegend dat ik hier mag werken voor de glorie van de Heere Jezus Christus.

4 U bent pastor en evangelist, wat drijft u om in dit deel van Roemenië te werken? 

Wat dreef me om in dit deel van Roemenië te werken? Een zekere leiding van de Heere Jezus Christus.

Toen ik voorganger was van een baptistengemeente in het westelijke deel van Roemenië had ik regelmatig dromen dat ik met mijn vrouw naar dit deel van het land zou verhuizen. Op een dag, in de zomer van 2008, belde de burgemeester van dat dorp me op in zijn kantoor en vertelde me dat hij me niet meer kon laten verblijven in de kamers waar ik woonde samen met mijn vrouw. Tegen die tijd woonden we in een klein appartement dat toebehoorde aan de medewerkers van het politiebureau. Ik legde het verband in mijn hoofd en belde een aantal pastors die af en toe onze kerk bezochten. Een oude gepensioneerde pastor had medelijden met mijn situatie en hij herinnerde zich plotseling dat hij over een paar dagen naar Oltenia zou komen om een nieuwe kerk en een nieuw ministerie in te wijden. Ik vertelde hem over mijn dromen en zo kwam ik in dit deel van Roemenië terecht, samen met mijn gezin.

5 Wat zijn je (dagelijkse) hoofdactiviteiten?

Mijn dagindeling is dat ik bijna elke dag veel dingen te doen heb.

 • Ik sta ’s morgens op, ik probeer tijd vrij te maken om te bidden en de Heilige Schrift te lezen (soms moet ik er eerder bij zijn, bij andere activiteiten).
 • Gedurende de dag word ik soms opgeroepen om verschillende mensen te helpen en ze met mijn auto naar de dokter te brengen.
 • Elke woensdag, donderdag, vrijdag en zondag heb ik kerkdiensten: in totaal 7 per week.
 • Ik ben ook druk met het onkruid in de tuin, dat erg snel groeit.
 • Ik ga soms ook naar arme gezinnen met voedselvoorraden.

6 Hoe zien de kerkstructuren eruit?

De kerkstructuren zijn naar mijn mening vrij goed georganiseerd (hoewel er genoeg ruimte is om ze veel beter te laten functioneren). Ik heb een ouderling, een diaken, een kerksecretaris en een kerkbestuur met 5 leden samen met mij. De ouderling kan mij vervangen en het Woord van God prediken in onze kerk als ik word opgeroepen om op andere plaatsen te gaan prediken (begrafenissen, evangelisatiebijeenkomsten, enz.). De diaken houdt elke zondag Bijbelschool. De secretaris van de kerk is al 5 jaar zendeling in de vijfde kerk die we hebben, 120 km van hier, en hij gaat er elke zondag heen met zijn gezin. Komende zondag hebben we daar een doop.

Ik geef leiding aan 4 kerken, te weten in:

 • Tunarii Vechi
 • Tunarii Noi
 • Galicea Mare
 • Cetaat

7 Tijdens onze ontmoeting en daarna heeft Samarita leesmateriaal achtergelaten. Zou je iets willen delen waarvoor je deze lectuur gebruikt?

Wat het leesmateriaal betreft, dat was voornamelijk voor de kinderen bedoeld. Ik heb twee dames toegewezen om voor het kinderministerie te zorgen en zij presenteren het Evangelie van de Heere Jezus Christus elke zaterdag aan de kinderen. Heel erg bedankt voor het leesmateriaal.

8 We bezochten een arm gezin en jullie zorgen voor hen, zijn er meerdere van deze arme gezinnen? Kunnen we iets voor hen doen met een werkvakantie, bijvoorbeeld het huis verbeteren?

Jullie hebben een arm gezin met 5 kinderen bezocht en de zesde baby is onderweg. Ja, ik bezoek een paar arme gezinnen en ik probeer contact met ze te houden en in hun behoeften te voorzien als dat mogelijk is. Het verbeteren van de leefomstandigheden zou een heel goede manier zijn om hen te helpen. Bijvoorbeeld het inrichten van een badkamer. Geen van deze arme gezinnen heeft een badkamer.

9 Wat kan Stichting Samarita voor jou (voor je werk) doen?

Het beste wat Samarita kan doen om mij te helpen in mijn werk, is me elke dag in gebed houden voor de troon van onze Heere Jezus Christus.

10 Hoe kunnen wij (lezers van de nieuwsbrief) jou helpen?

De lezers van de nieuwsbrief kunnen bidden en vasten en ik denk dat dit het beste is wat ze voor ons kunnen doen.

11 Wat wil je de nieuwsbrieflezer meegeven?

Ik zou de lezers van de nieuwsbrief de volgende verklaringen willen geven:

 • ze zijn een zegen van de Heere God voor ons
 • ze zijn geweldige supporters voor ons
 • ze zijn vrijgevig en dit bemoedigt ons
 • ze betekenen heel veel voor ons, we houden van ze in de Heere Jezus Christus
 • zij moeten ons komen bezoeken.

12 Welke Bijbeltekst geeft jou steeds weer moed als je moedeloos bent of kracht als je machteloos bent en bemoediging als je het niet weet?

Ik luister vaak naar de Heilige Bijbel op audioformaat en ik heb het Evangelie van Johannes 5 of 6 keer beluisterd, naast dat ik het ook verschillende keren heb gelezen. Het raakt mijn hart en het is sterk verbonden met de rest van de Bijbel. Maar ik houd op precies dezelfde manier van de rest van de Heilige Schriften. Ik zou nooit kunnen zeggen dat ik meer van één Schriftvers houd dan van een ander.

Als ik door moeilijke tijden en zwaardere ervaringen in de geestelijke oorlogsvoering ga, komen er verschillende verzen in mijn gedachten, in overeenstemming met die specifieke ontberingen waar ik doorheen ga. De brieven van Apostel Paulus zijn ook een diepe en zeer waardevolle bron van inspiratie, meditatie en geestelijk medicijn voor mijn ziel.

De historische boeken van het Oude Testament zijn de praktische bron voor mijn dagelijkse wandel met de Heere God.

In één woord: de hele Bijbel is mijn troost, steun en toeverlaat op mijn spirituele pad van rechtschapenheid, hoewel ik ook veel fouten maak in denken, plannen en leven. Ik probeer terug te gaan naar de Heere Jezus Christus en om Zijn vergeving te vragen, elke keer als ik me ongemakkelijk of schuldig voel in mijn hart, voor wat ik gedaan of gezegd heb.