Julia Daily Care project

Interview met Sándor Zsolt over het Daily Care Project in Oradea (Roemenië)

Je bent directeur van het project, hoe lang doe je dat al?

Ik ben de projectdirecteur sinds 2013 en ik ben de directeur van het CE House (CE staat voor Christian Endeavour) sinds 2015. Ik ben dus bijna 10 jaar de directeur van dit project.

Hoe lang bestaat het Julia Daily Care project?

Dit project is ontstaan ​​nadat het weeshuis Julia Home ophield te bestaan. Dat kwam doordat de opvang van weeskinderen langzamerhand steeds meer terecht kwam bij pleegouders. Zo is in 2012 het weeshuis gesloten en zijn we in 2013 gestart met het Julia Daily Care project.

Hoeveel kinderen zijn er ongeveer geholpen met dit project?

In de afgelopen tien jaar konden we in totaal meer dan 250 kinderen helpen. En we hielpen niet alleen de kinderen, maar indirect ook hun familie.

Wat zie je terug van het project? Helpt het project de kinderen om een stabiele(re) plek te krijgen in de maatschappij?

Zowel ik als mijn collega’s zullen ons best doen om deze kinderen een liefdevolle omgeving te bieden. Naast de hulp die we deze kinderen geven bij het schoolwerk, willen we hen ook opvoeden in het christelijk geloof. Een van de dingen die we daarbij belangrijk vinden, is dat we de christelijke waarden meegeven aan deze kinderen en hun families. Zoals al onze projecten hier in het CE House, is het gebouwd op drie belangrijke pijlers rond de christelijke waarden: preventie, interventie en herstel.

Preventie is absoluut van belang om de noodzaak van ingrijpen te voorkomen. Maar als het leven van een kind of het gezin zich al in de interventiefase bevindt, streven we naar herstel.

Ken je succesverhalen van kinderen die baat hebben gehad bij het project?

Een van onze succesverhalen gaat over een autistisch jongetje. U moet weten dat het gedrag van een probleemkind of een licht verstandelijk gehandicapt kind in ons land nog niet helemaal geaccepteerd wordt. Adam werd uitgesloten van de kinderen omdat hij een beetje ‘raar’ was. Dit mondde uit in het feit dat de leraar haar onvoldoende aansprak.

(Helaas hebben we alleen speciale opvoeders op papier die kinderen met problemen helpen. Een ander probleem is dat er wordt gedaan of alle kinderen hetzelfde zijn, waardoor onvoldoende onderscheid gemaakt wordt in een specifieke school of opleiding die het kind nodig heeft.)

We zijn erin geslaagd om Adam op een niveau te krijgen waarop hij stabiel kan zijn in de klas en  oplettend is. Daar komt natuurlijk veel bij kijken. Samenwerken met onder andere leerkrachten, psychologen en ouders. Maar dit is een succesverhaal waarvoor we dankbaar zijn. Niet alleen wij, maar ook Adam en zijn ouders. Adams ouders vertelden ons dat ze zonder ons niet hadden geweten wat ze met deze situatie moesten doen. Ze konden het niet aan.

Wat draagt de christelijke identiteit van het project bij? Komen kinderen hierdoor in aanraking met de kerk en raken ze (blijvend) betrokken bij het geloof?

Het belangrijkste is dat we deze kinderen en hun families de genade en liefde van God laten zien, Die Zijn Zoon liet sterven voor de zonden. Elke maand houden we een speciale bijeenkomst voor de kinderen en hun ouders, waar we na toewijding en gebed met hen aan verschillende onderwerpen werken. We geven ze saamhorigheid en bieden ze Bijbellessen aan in de CE House hier. We vertellen ze hoe belangrijk de kerk en de gemeenschap is en vragen hen betrokken te zijn bij het gemeenteleven.