Introductie

Deze nieuwsbrief staat in het teken van (zomer) kampen. Die hebben een grote plaats in het hart van onze Oekraïnse en Hongaarse vrienden. Zij (predikanten, hun vrouwen en vele stafleden) organiseren graag kampen om zowel jongeren van hun gemeenten als onkerkelijke jongeren met Gods Woord bezig te laten zijn. Als je hen vraagt, wat is je diepste verlangen? ‘Dan Gods Woord kracht doet in de harte van jonge levens’. Zelf heb ik jarenlang vakantieweken voor jongeren met een beperking geleid en mij is opgevallen dat de Heere op deze manier al heel veel jongens en meiden op elkaars levenspad heeft geplaatst, wat leidde tot een huwelijk. Op de (zomer)kampen gaat meerdere keren per dag Gods Woord open. Laten wij bidden of God ook bij deze kampen waarmaakt, wat Hij beloofd in Jes 55 vers 11: ‘Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende’. En leest u zelf vs 12 en 13 ook maar, waarbij kanttekening 34 ‘Voor een doorn’ zo’n rijke troost bevat, namelijk: ‘die tevoren al distelen en doornen waren, dat is onvruchtbaar en tot alle goed onbekwaam, zullen vruchtbaar worden, en als schone bomen opwassen, nadat zij door de Heiligen Geest zullen vernieuwd en wedergeboren zijn. God zal uiteindelijk in alle eeuwigheid geloofd en geprezen worden door, hen die Hem hebben leren kennen, ook dankzij (zomer)kampen!