Interview staflid werkvakantie Oekraïne

Samarita schenkt in deze nieuwsbrief aandacht voor het werk in Oekraïne. We hebben daarom met Ria Pomp een interview gehouden, zij is als staflid in de zomer van 2019 met een groep jongeren naar Oekraïne geweest voor een werkvakantie. De werkvakantie werd in samenwerking met Stichting Samarita georganiseerd door Koers vakanties, zij organiseren vakanties voor jongeren uit Nederland. Helaas werden de werkvakanties van 2020 en 2021 door de Covid-19 pandemie geannuleerd, anders was zij opnieuw als staflid meegegaan.

Wij willen Ria hartelijk bedanken voor haar inzet en betrokkenheid.

Wil je iets delen over je motivatie om als staflid met een werkvakantie mee te gaan?

Een werkvakantie heeft voor mij altijd een voorkeur gehad. De meerwaarde daarvan zie ik in het ontmoeten van mensen in een andere cultuur. Dit geeft voor mij echt een stukje verdieping in de mens, vooral christenen in Oost Europa, met een verleden waarin vervolgingen een rol hebben gespeelt.

Wat vind je kenmerkend van de leefwijze van de mensen in de Oekraïne?

Hun eenvoudige manier van leven laat een tevredenheid zien.  De mensen in Oekraïne voelen zich niet zielig en nemen genoegen met hun omstandigheden. Tijdens de werkvakanties werken zij hard mee met de projecten. Ondanks dat zij minder bedeeld zijn, tonen zij hun gastvrijheid en word je goed verzorgd.

Welke les zou je kunnen trekken uit hun manier van leven?

Ik ben nog meer waarde gaan inzien in het doel van ons leven. Bij de mensen in de Oekraïne ligt de hoofdzaak meer verweven in het dagelijks leven dan in onze cultuur. Wij zijn als mensen op de aarde gezet om Christus te leren kennen, wil het goed met ons zijn. Wij kunnen ons vaak druk maken over de vorm, zoals kledingvoorschriften, maar die zijn cultuurgebonden en is voor mij een bijzaak.

Hoe heb je het als staflid ervaren om daar met een groep jongeren op te trekken?

Het is voor iedereen een verrijking om elders christenen te ontmoeten. Het ontdekken van andere culturen, je leert meer relativeren. Om daar te zijn met een groep jongeren en samen op te trekken, werken aan de projecten en omgang met elkaar. Daarbij de onderlinge gesprekken, dagelijks Bijbelstudie doen geeft extra verdieping. De interactie, de vragen die sommige jongeren durven te delen zijn zo oprecht, over de wezenlijke zaken van het geloof, dan ga je samen op zoek naar Bijbelse antwoorden.

In de voorbereiding en tijden de werkvakantie komt er, als staflid, veel op je af. Je moet de projecten deels voorbereiden, jongeren stimuleren, van alles en nog wat organiseren… maar dat is echt de moeite waard, je krijgt er veel voor terug. Het is een geweldige ervaring om met jongeren een werkvakantie te ondernemen. Van de laatste werkvakantie zomer 2019 is nog steeds een whatsapp groep actief. Dat zegt genoeg.

Zijn dergelijke werkvakanties nodig?

Er is veel armoede in Oekraïne en daarin kunnen wij iets betekenen. Wij mogen delen van onze overvloed. Voor de jongeren uit Nederland die zich inzetten voor deze naasten is dit heel leerzaam en deze ervaring gaat hun leven lang mee. De contacten en interactie met de jongeren uit de Oekraïne en onze jongeren waren heel waardevol.

Als je terugdenkt, wat komt er dan als eerste bij je boven?

Je komt daar bij broeders en zusters van hetzelfde huis. De christenen zijn daar een hechte gemeenschap, een grote familie. De mensen, ongeacht of zij ambtsdrager zijn, stellen zich gelijk aan elkaar. Er is enorme gastvrijheid, je wordt gelijk opgenomen in de familie en er wordt extra aandacht besteed aan de uitgebreide, gezamenlijke maaltijden.

Wil je de nieuwsbrief-lezer nog iets meegeven?

Bid elke dag `geef mij mensen met wie ik het Evangelie kan delen`, deze mensen ontmoet je ook in Oekraïne.