Interview met arme familie en Sandor

Tijdens de werkvakantie in 2016 is gewerkt bij een arme familie in Săldăbagiu de Munte, we denken met dankbaarheid terug aan het contact dat toen is ontstaan en de blije gezichten aan het einde van deze werkvakantie. Nadien hebben wij deze familie verschillende keren bezocht –ook tijdens de Samarita vriendenreis in 2018- en nog steeds is deze familie dankbaar.

Sandor (ons contactpersoon in Oradea en degene die deze arme familie heeft aangedragen om te helpen) verteld iets van zijn ervaring en ook heeft hij deze familie enkele vragen gesteld.

De vragen van Sandor aan de familie:

Hoe was het leven in jullie woning, voordat jullie woning is opgeknapt?

Vooral in de wintermaanden, omdat de ramen en deur niet geïsoleerd waren
Helaas herkende we onze situatie niet. Het was een feit voor ons en we leidden ons dagelijks leven. We gaven niet echt om ons appartement, omdat we wisten dat we de ramen of deuren niet konden renoveren of vervangen. Vaak was het eten op tafel dubieus, omdat we geen goed eten konden kopen. We hadden helemaal niet verwacht dat iemand zou helpen. En op een dag vroeg Sándor ons of we geholpen wilden worden door een vrijwilligersgroep uit Nederland. We geloofden het niet echt eerst. We vroegen ons ook af waarom iemand ons zou helpen.

Weten jullie waarom jullie als gezin zijn geholpen?
We begrepen niet echt waarom ze ons wilden helpen. Er zijn andere arme families, niet alleen onze familie. We weten niet echt waarom we zijn gekozen, maar we zijn erg dankbaar voor alles.
Hoe was het contact met de jongeren die jullie geholpen hebben? Ondanks de verschillende talen, hebben jullie met elkaar kunnen spreken?
Helaas konden we niet echt communiceren, maar er deden zich geen grote problemen voor. Soms waren er, als er wat misverstanden waren, meer culturele misverstanden.

Zijn jullie tevreden (blij) met hetgeen opgeknapt is? Hoe hebben de kinderen gereageerd, waren de kinderen blij met het nieuwe bed?
We zijn niet alleen tevreden, maar ook erg dankbaar. Je kunt niet eens in woorden zeggen wat een nieuw bed was voor ons en onze kinderen.

Is jullie leven veranderd doordat de woning opgeknapt is?
Ons leven is alleen veranderd door in een mooiere, warmere omgeving te leven. Helaas worstelen we nog steeds met financiële en gezondheidsproblemen. Onze mannen werken af en toe en van dit inkomen leven we van dag tot dag (geen voorraad!). Maar we zijn dankbaar en willen niet klagen.

Vinden jullie het fijn als de mensen die jullie geholpen hebben soms nog langskomen?
We verwelkomen altijd Nederlandse broeders. Soms zijn we een beetje gefrustreerd vanwege de moeilijkheden bij het communiceren, wat je zeker zult opmerken. We hebben ook een klein gevoel van schaamte vanwege onze omstandigheden. Kleinere groepen zijn van harte welkom, maar de grotere groep is een beetje frustrerend vanwege het gebrek aan ruimte.

Willen jullie zelf nog iets zeggen tegen de mensen die jullie geholpen hebben?
Allereerst wil ik hen heel erg bedanken voor de liefde en zorg die we van hen hebben gekregen. Dan zijn we erg dankbaar voor de materiële hulp. En last but not least, bedankt dat je er na al die jaren aan blijft denken. Het kan een beetje moeilijk zijn om de situatie te begrijpen waarin we ons bevinden, maar je moet weten dat we niet voor deze situatie hebben gekozen. We worstelen en werken veel om ons leven een beetje beter en leefbaarder te maken. Daarnaast kunnen we echter de lage lonen niet verbeteren. Helaas vinden we geen vaste baan, werken we voor zo’n klein dagloon en moeten we leven van de ene dag tot de andere. Ik zeg dit niet om te klagen, maar alleen om dankbaar te zijn voor alles wat je van God hebt ontvangen.

De vragen aan ons contactpersoon Sandor

Jij hebt destijds aangegeven aan deze gezinnen geholpen moeten worden, waarom dit gezin?
Door de jarenlange samenwerking met arme gezinnen, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om deze mensen te verzorgen en hun leven te volgen. Ik kom ook uit een arm gezin. Ik kreeg te maken met veel armoede en familieproblemen vanwege de alcohol, toen ik nog een kind was. Dus misschien heb ik door mijn eigen ervaring ook een speciaal gevoel ontwikkelt om te herkennen of de arme gezinnen eerlijk zijn of niet. Ik vond dat deze families eerlijk en nederig zijn. Dat is waarom ik voor hen koos. Natuurlijk stond dit op de lijst, maar we hebben samen met het bestuur van de Samarita een beslissing genomen. Het was me een genoegen om met hen samen te werken.

Is dit gezin ook echt geholpen met hetgeen –tijdens de werkvakantie- uitgevoerd is? oftewel is hun leven veranderd? Merk jij een verschil tussen het leven voordat ze geholpen werden en nadat zij geholpen zijn?
Voor mij is het belangrijkste om de situatie van elke familie te onderzoeken en te rapporteren over hun ontwikkeling. Ik probeer de zaken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Niet alleen hun materiële en sociale situatie, maar ook het geestelijke leven van de familie. De ontwikkelingen in het geestelijke leven van een gezin is natuurlijk niet altijd eenvoudig waar te nemen, niet meetbaar te maken. Maar wel kan ik zeggen dat de groep geholpen heeft om het leven van deze families te verbeteren. En naar mijn mening is het belangrijkste bevel van de Heere Jezus, elkaar lief te hebben. Als mensen kunnen we elkaar dus dienen door de liefde en moet vooral het belang van het aannemen van de Heere Jezus doorgegeven worden. Dit is hét belangrijkste. En ik denk dat alle groepen hieraan werkten. Dus als ik het in één zin moet zeggen: de ‘werkvakantie groep’ heeft veel deze mensen veel geholpen.

Hoe heb jij de samenwerking ervaren tussen de groep en deze families? Ondanks dat ze de taal van elkaar niet spreken en verstaan?
Nu wil ik refereren aan wat ik eerder heb gezegd over de liefde die we van Jezus Christus ontvangen en geleerd hebben. Hierdoor vallen taalkundige barrières weg. Naar mijn mening werkten de families en de groep heel goed samen. Elke dag probeerde ik naar de families te gaan, dus ik was ook de tussenpersoon tussen de groep en de gezinnen.

Hebben de vrijwilligers van Samarita een (positieve) invloed op deze families en op het werk dat door jou gedaan wordt?
We vertegenwoordigen allemaal Iemand en deze Iemand is niemand anders dan de Almachtige God Zelf. Als we met hart en ziel betrokken zijn op deze families, zullen we alleen een positief effect op hun leven hebben. De vrijwilligers hebben altijd een positieve invloed op ons werk. En ons werk is geen eenvoudig werk, maar het is een bediening: het Koninkrijk van God bouwen.

Wil jij nog iets zeggen in het algemeen of over de (deelnemers van de) werkvakantie?
Persoonlijk stel ik vrijwilligersgroepen altijd op prijs. Ze zijn erg nuttig, niet alleen voor gezinnen, maar ook voor het personeel dat in ons Mission Center werkt. De positieve feedback en bemoedigingen die we hebben ontvangen van de vrijwilligers zijn erg goed voor ons en onze medewerkers. Als jullie vrijwilligers onder ons aanwezig zijn als degenen die weten dat jullie de een opdracht (een bediening, werk) van de Almachtige God doen, zal dit werk vrucht dragen.