Het Woord moedigt ons aan

De Evangelisch Gereformeerde Kerk te Visk

De Evangelisch Gereformeerde Kerk is ontstaan vanaf 2006. Deze gemeente is gesticht omdat de Transkarpatië Reformatus Kerk in bepaalde opzichten behoorlijk verschillend (anders) is ten opzichte van wat ons de Bijbel leert. Om een voorbeeld te noemen: onbekeerde en in veel gevallen leden die zelden onder Gods Woord verkeerden, gingen (mochten) aan het Heilig Avondmaal. Jonge mensen nadat ze belijdenis gedaan hebben, hadden het recht om aan te gaan en namen dat heel erg letterlijk en gingen ook aan. Toch werd door deze jonge groep heel zelden de kerk bezocht.

De predikanten en gemeenteleden die het echt nodig vonden om volgens de Bijbel, Gods wet en evangelie te leven, werden genoodzaakt om de Evangelisch Gereformeerde Kerk te verlaten of ze werden juist buitengesloten van deze kerken. Zo is de gemeente van Visk, maar ook de gemeente van Mezögecse, Nagybatka, Beregújfalu en Deda ontstaan.

De gemeente van Visk heeft de laatste tijd een moeilijke periode doorgemaakt. Uit onze gemeente zijn veel leden vertrokken uit Oekraïne en hebben daarom ook onze gemeente verlaten.

De eerste en belangrijkste oorzaak van deze landverlating is de economische toestand. De laatste zes jaar zijn veel mensen geëmigreerd naar Hongarije en Duitsland voor een betere werkgelegenheid, levensomstandigheden en hoger werkloon. Door de weinig en slecht betaalde werkgelegenheid, de slechte gezondheidszorg en het moeilijke levensonderhoud zien mensen geen enkele kans meer. De enige oplossing is te vertrekken uit Oekraïne! Degenen die “nog” hier blijven vechten dagelijks met het levensonderhoud. Er zijn zeer weinig mensen die bv. 300-400 euro per maand verdienen, terwijl levensmiddelen, gas, elektriciteit, brandstofprijzen zijn aangepast op het West-Europese niveau.  Als de mensen niet gaan verhuizen, gaan ze daarom toch vaak in het buitenland werken en ze zijn zelden thuis. Dit is echt een probleem en strijd in onze gemeenten. Door deze Corona tijd gaat helaas al dit soort problemen verder de diepte in. De afgelopen jaar hebben weer verschillende gemeenteleden hun baan verloren.

De gepensioneerden verkeren ook in een heel moeilijke situatie. Ze krijgen gemiddeld 75 euro per maand. In de wintertijd moeten ze daarvan gas en elektriciteit betalen, levensmiddelen kopen en de nodige medicijnen.  Velen van hen kunnen dit absoluut niet opbrengen als ze geen hulp krijgen. Daarom wij zijn erg blij en dankbaar dat we de laatste tijd veel hulp kunnen bieden aan ouderen en gezinnen met veel kinderen in deze wintertijd en dit alles door Samarita “Winterhulp” programma. Op deze manier konden wij in vele arme gezinnen de situatie te verlichten en minder zwaar maken.

De tweede reden waarom mensen Oost-Oekraïne verlaten zijn de militaire conflicten. In verband met deze militaire conflicten probeert de overheid zoveel mogelijk jonge mannen in de dienst te laten treden sinds de dienst verplicht is en niet vrijwillig. Dit moedigt jongeren aan om na hun studie het land te verlaten en zich in Hongarije te vestigen, want als ze thuis (in Oekraïne) blijven zijn ze gedwongen om de militaire dienst in te gaan. Een jonge echtpaar in onze gemeente in Visk is om deze reden vertrokken naar Hongarije.

Zoals te zien is, onze moeilijkheden zijn groot maar de Heere heeft ons tot nu toe bewaard. Zoals de Heere voor de profeet Elia zorgde bij het beek Krith zo zorgde ook over ons dag aan dag, tot nu toe!

In de gemeente Visk zijn zeven leden die aan het Heilig Avondmaal gaan. Met de kinderen tellen we 12 leden in de gemeente. Tijdens een dienst zijn er echter 16 à 20 mensen aanwezig. In verband met de Corona maatregelen houden we onze diensten online en iedereen kan zich aanmelden via messenger en op deze manier zien we dat 25 mensen onze diensten volgen. Er zijn zelfs gezinnen die vanuit Duitsland ons volgen. In het bijzonder zijn we echter blij dat deze Corona tijd mensen dichterbij het evangelie bracht. Wij hopen natuurlijk dat als deze wereld pandemie voorbij gaat, deze mensen onze kerkdiensten zullen bezoeken.

Omdat ik 100 km van mijn gemeente Visk woon, hebben we besloten het catechetisch onderwijs via messenger te geven. Al onze catechisanten nemen met blijdschap deel aan dit online onderwijs en samenzijn. Zij zijn heel trouw en ze doen hun huiswerk zeer goed! In deze moeilijke tijd, het klinkt misschien raar, is ons doel: ”overleving”.

Momenteel vertrekken veel mensen uit onze omgeving; toch zijn wij blij en dankbaar dat de gemeente nog stand houdt en dat er luisteraars zijn. Wij verlangen er naar dat veel meer geïnteresseerden aan onze gelegenheden deelnemen en bezoeken.

Het is voor ons erg moeilijk om iets te organiseren voor een langere termijn (een paar dagen). Bijvoorbeeld evangelisatie bijeenkomsten, kinderevangelisatie etc. omdat de gemeente niet voldoende materiële kracht heeft om de pastorie klaar te maken. Zelfs mijn gezin en ik kunnen niet blijven logeren in Visk en daarom er is geen sprake van dat we een andere predikant uit kunnen nodigen in onze gemeente. Daarnaast zouden we een extra passende kamer willen hebben voor de jeugdverenigingen, want momenteel zijn de jeugd en de volwassenen samen verenigd.  Wij hebben gezinnen die zondags van 15 km of verder komen om de diensten bij te wonen, omdat in de straal van 60 km wij de enige (confessionele) gereformeerde gemeente zijn.

Wij hopen van harte dat de Heere ooit een oplossing geeft voor al onze problemen en tekorten. Met deze weg zou het mogelijk zijn om verder de actief geestelijk werk in de gang te zetten in Visk. Het Woord moedigt ons daarmee aan:

Mattheüs 7: 7-11 “Bidt en u zal gegeven worden, zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.  Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven degenen die ze van Hem bidden.

En in 2 Korinthe 9: 8: “En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles allen tijd alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig mocht zijn:”

Wij geloven dat de Heere beter weet wat we nodig hebben dan wij zelf. En Hij kan onze noden overvloedig en wonderbare manier uit Zijn liefde in Christus Jezus voldoen. Wij hopen van ganser harte dat de Heere medelijden heeft met dit land waarin wij leven, niet alleen economisch om de demografische trends te keren, maar ook geestelijk zodat mensen meer naar boven mogen kijken met een waar geloof in hun hart.

Sütő Gyula,

Predikant van de gemeente te Visk.