Het leven van een dominee uit Transkarpatië

Groet aan de lezer!

Mijn naam is Tóth Zoltán, ik ben een predikant van de Evangelisch Gereformeerde Kerk in Westelijk Oekraïne in de omgeving van Transkarpatië.
De Heere heeft de afgelopen jaren veel zegen laten zien in vele mensenlevens. Door jullie stichting en jullie hulp voor onze kleinschalige gemeente hebben wij veel zegen mogen ervaren, daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik ben dan ook blij dat ik in jullie nieuwsbrief mag schrijven.

Ik ben getrouwd; mijn vrouw Erika is onderwijzeres op een openbare school en daarnaast geeft ze Godsdienst in onze gemeente. Wij hebben drie kinderen.

Ik ben fulltime predikant in Beregújfalu en daarnaast geef ik zes keer per week muziekles op dezelfde school waar mijn vrouw ook werkzaam is. Het dorp Beregújfalu is het dorpje waar de jongeren uit Nederland een prachtig werk hebben verricht met het bouwen van een conferentiecentrum. Met dit project hebben ze het mogelijk gemaakt voor ons om aan iedereen – klein en groot, jong en oud – het Evangelie te verkondigen en zo mensen te bereiken die daarvoor heel moeilijk te bereiken waren.

Ik zou het fijn vinden als u een kijkje neemt in het dagelijkse leven van een predikant hier. Ik beschrijf één van mijn alledaagse dagen én de dag des Heeren.
Ik gebruik minstens twéé dagen om de kerkdiensten voor te bereiden. Dinsdags ben ik aan het voorbereiden voor doordeweekse Bijbelstudies en op zaterdag bereid ik de zondag voor.

Een algemene werkdag ziet als volg uit, ’s morgens gaat het hele gezin naar school nadat we hebben ontbeten, Bijbel gelezen en de dieren gevoerd. Mijn vrouw werkt op dezelfde school waar onze drie kinderen ook studeren. Dit was een heel bewuste keus van ons omdat het gezin op deze manier ook samen kan zijn. Op deze school studeren heel veel arme kinderen. Omdat ze arm zijn, zijn ze meer open voor het Evangelie, daarom proberen we dit geestelijke werk daar te verrichten.
Wij proberen ook diaconaal werk en jeugdwerk te doen. Daarnaast nodigen we hen uit voor door ons georganiseerde kampen en jeugdverenigingen. Op school is een jeugdzaal aanwezig waar we met de kinderen kunnen praten, muziek maken, zingen en voor de zeer arme kinderen proberen we wat in ons vermogen ligt eten en drinken aan te bieden. Er zijn arme leerlingen die regelmatig gebruik van maken van de gratis lunch, dit is een onderdeel van het kerkelijk diaconale project op school. De financiële ondersteuning van deze project komt van bekenden, vrienden, leerkrachten of van predikant gezinnen.
Wanneer we ‘s middags thuis komen, staan mijn ouders klaar om ons met een warm huis en eten te ontvangen. Afhankelijk van het seizoen zijn we samen in onze moestuin bezig voor onze dagelijkse groenten en fruit. Wij hebben ook dieren, onder andere eenden en kippen, daardoor hoeven wij niet zoveel uit de winkel te kopen. Helaas moeten alle predikanten met veel verschillende dingen bezig zijn aan om de zorg voor hun gezinsbehoeften te voldoen. Elke avond eet ik met mijn gezin mee, daarna wordt Bijbel gelezen en hierover gesproken.

Op de dag des Heeren houden we twee diensten, in groepen verdeeld en volgens het aantal leden. Doordeweeks, maar vooral op zondagmiddag ga ik op bezoek bij gemeenteleden of doe ik ziekenbezoek. Huisbezoek en ziekenbezoek worden ook door de ambtsdragers en de diaconie gedaan. De gemeente is verdeeld in vier diaconale wijken, onder toezicht van vier diakenen. Wij proberen het Evangelie en de geestelijke ondersteuning of als het nodig is ook financiële steun te verlenen aan de zieken. De diaconale basis is een deel van één tiende. In het geval van hogere medische kosten wordt ondersteund door de gezondheidsfonds, waarvoor we van Stichting Samarita ondersteuning krijgen.
Zo ziet in het kort een hele week er uit, een beetje vermoeiend maar in ieder geval zinvol en gezegend!

Natuurlijk zal u zich afvragen wanneer ik tijd heb voor theologische zelfstudie? Ik streef er naar dat ik op vaste tijden studeer, maar ik heb vooral in de zomer hier tijd voor. Ik lees heel graag van puriteinse schrijvers, bijvoorbeeld Boxter. Ik probeer het Oude Testament in het Hebreeuws te lezen. Graag houd ik mij bezig met de Oud Testamentische Bijbelse theologie en archeologie. Mijn oudtestamentische Bijbelse voorbeeld is koning DAVID met zijn veelzijdigheid: hij was tegelijk Psalmdichter, hervormingskoning, heerser en vader van het gezin.

Ds. Tóth Zoltán