Geef ze een hengel en leer ze vissen

In mei is er door Samarita een vriendenreis georganiseerd, totaal waren wij met 23 deelnemers. Het programma was vanaf zaterdag tot en met dinsdag en bestond uit de volgende onderdelen:
• Relatie tussen de Hongarije en Nederland
• Doelstelling en werkzaamheden van Stichting Samarita
• Doelstelling en werkzaamheden vanuit Juliahome (oa Dailycareprojecten)
• Bezoek van gerealiseerde projecten Samarita

In gesprek met de heer N.J. Teerds:

Wat was de aanleiding om deel te nemen aan de vriendenreis?
Het verzoek kwam aan de Stichting OGO om deel te nemen aan de vriendenreis. Zelf was ik in de gelegenheid mee te gaan. Daarom ben ik graag meegereisd!

Welke indruk heeft de ze reis op u gemaakt? Kunt u 3 zaken noemen?
Het werk van Samarita heeft indruk op me gemaakt.

• de projecten die we hebben bezocht laten zien dat er goed werk gedaan wordt;
• er wordt en in schrijnende situatie concreet hulp geboden;
• er wordt veel vrije tijd en inspanning door de vrijwilligers geleverd. Dat geeft zeker voldoening. Maar dat moet soms door teleurstellingen heen gerealiseerd worden.

Heeft u iets geleerd van de Hongaarse christenen in Roemenië? En wat voor betekenis heeft dat voor ons (christenen) in Nederland?
Het werk onder de Hongaars Gereformeerden was niet onbekend voor me. Delen van kennis en delen van ervaringen is uiterst zinvol. Daar kunnen Hongaren hun voordeel mee doen en geeft Nederlanders stof tot denken en bezinnen

Is het werk dat door Samarita gedaan wordt in Roemenië -onder de Hongaarse christenen- nog wel nodig?
Nood lenigen is altijd zinvol en behoort tot onze Bijbelse opdracht. Wel moet het juist anno 2018 overwogen wat het bekende gezegde inhoudt: geef ze en hengel en leer ze vissen. Dit met het oog op de toekomst en de inhoud van het dienstbetoon.

Hoe heeft u persoonlijk de vriendenreis ervaren en waarom wilt u andere aanraden deze reis ook te gaan ondernemen?
Deze reis heb ik als positief ervaren. Zeker de onderlinge verbondenheid van de deelnemers heb ik geproefd. Wat is er veel dat verbindt als het gaat om dienstbetoon. En: wat zijn we afhankelijk van Gods Zegen. Als dat zo is dan is het: Soli Deo Gloria!

Ook belangstelling voor het werk van Samarita? Aanmelden voor een (nog niet geplande) volgende reis kan via info@samarita.nl.